Neléčená lymská borelióza může vést až k ochrnutí. Zásadní je včasná diagnóza

Lymská borelióza je nebezpečné infekční onemocnění, které postihuje kůži, klouby, srdce a nervovou soustavu. Původcem obtíží jsou bakterie, které na člověka přenáší infikovaná klíšťata. Léčba spočívá hlavně v podávání antibiotik a pacienti musí ještě dva roky po vyléčení zůstat pod dohledem lékaře.

Co je borelióza?

Vrátili jste se z procházky v lese a objevili jste na svém těle zakousnuté klíště? Pak se ho pokuste co nejrychleji odstranit. Čím déle na vašem těle bude, tím větší je pravděpodobnost, že vás nakazí bakteriemi boreliózy, což je nemoc, která může pacientům způsobit vážné poškození životně důležitých orgánů.

Lymská borelióza (někdy též lymeská borelióza, lymská nemoc nebo lymeská nemoc) je infekční onemocnění postihující kůži, klouby, srdce i nervovou soustavu. Jedná se o nejčastější nemoc přenášenou klíšťaty, se kterou se na území České republiky můžete setkat. Většina nákaz sice probíhá asymptomaticky, ale u některých pacientů může borelióza vyvolat závažné obtíže.

Původce boreliózy

Za rozvoj onemocnění jsou zodpovědné gramnegativní bakterie Borrelia burgdorferi sensu lato (známé také jako Borreliella burgdorferi). V současné době existuje více než 12 různých subtypů borelií, ale v Evropě se nejčastěji vyskytují druhy Borrelia afzelii, Borrelia garinii a Borrelia burgdorferi sensu stricto, což je bakterie, která napadá převážně kloubní a nervový systém.

Druhy borelií rozšířené v Asii a v Evropě se vyznačují svou výraznou genetickou variabilitou, která souvisí také s obrovským množstvím klinických příznaků, které může lymeská borelióza u člověka vyvolat. Zatímco Borrelia afzelii mívá na svědomí hlavně kožní projevy, u pacientů nakažených bakterií Borrelia garinii převládají neurologické symptomy.

Přenos boreliózy

V Evropě, Asii a Severní Americe je borelióza nejčastější antropozoonózou, tedy onemocněním, které je přenosné ze zvířete na člověka.  V přírodě tato choroba postihuje především hlodavce, vysokou zvěř nebo ptáky, ale nakazit se mohou také psi, kočky, ovce a další druhy zvířat.

Na člověka, který je pouze náhodným hostitelem, bakterie přenáší hlavně infikovaná klíšťata (v Evropě nejčastěji druh Ixodes ricinus), a proto se tomuto onemocnění někdy říká také klíšťová borelióza. Může se přitom jednat o jakékoliv vývojové stádium klíštěte a přenašečem tak bývají i larvy nebo nymfy, které člověk snadno přehlédne.

Ačkoliv nakažené bývá v průměru každé třetí až čtvrté klíště, pouze v 5 % případů se u člověka skutečně objeví projevy boreliózy. Se zbytkem si poradí imunitní systém, který dokáže hrozbu účinně zlikvidovat. Důležitou roli přitom hraje hlavně rychlost odstranění klíštěte. Aby došlo k přenosu onemocnění, musí být údajně přisáté alespoň 24 hodin.

Ixodes ricinus

Obrázek: Klíště Ixodes ricinus

Ve výjimečných případech je borelióza přenosná také dalšími druhy hmyzu. Není možné vyloučit třeba nákazu od muchničky nebo od ováda a ojediněle se může objevit také borelióza od komára. Bakterie zodpovědné za rozvoj boreliózy nicméně nejsou schopné dlouhodobě přežívat v těle těchto hostitelů, protože zde nemají optimální podmínky.

K nákaze by tak mohlo dojít spíše prostřednictvím potřísnění tělním obsahem hmyzu (včetně klíšťat) v oblasti kožních mikrotraumat, kam patří různé záděry nebo drobné ranky. Problematické je třeba mačkání klíšťat mezi prsty nebo zabíjení hmyzu holou rukou. V případě přisátí hmyzu je ovšem borelióza bez klíštěte nepravděpodobná.

Pacienty dále zajímá také to, jestli je borelióza nakažlivá. Odpověď na to, zda umožňuje borelióza přenos z člověka na člověka, je ovšem záporná. Mezi lidmi se toto onemocnění již dále nešíří, a proto se nemusíte bát, že byste se nakazili od někoho z blízkých, kdo se s touto chorobou právě léčí. Existují ovšem případy, kdy došlo k přenosu boreliózy z matky na její plod.

Výskyt onemocnění

V České republice má borelióza sezónní charakter, protože největší aktivitu klíšťata vykazují během letních měsíců. Případy lymeské boreliózy lékaři řeší hlavně v období od května do září, přičemž maximum výskytu tohoto onemocnění připadá na červenec. Nejvíce nakažených mezi dětmi bývá ve věkové skupině od 5 do 9 let, příznaky boreliózy u dospělých se pak objevují hlavně mezi 55 a 69 lety.

Inkubační doba boreliózy

Jakou má borelióza inkubační dobu? Interval, za jak dlouho se objeví borelióza, se může u jednotlivých pacientů výrazně lišit, což je stejné jako v případě charakteristických symptomů nemoci. Prvotní příznaky se většinou objeví 3 až 30 dnů od napadení organismu patogeny. Výjimečné ovšem nejsou ani případy, kdy se borelióza projevila teprve několik měsíců po kontaktu s infikovaným klíštětem.

Bakterie Borrelia žijí ve střevech klíšťat, odkud se po přisátí na pokožku pomocí infikovaných slin šíří do těla hostitele. Jakmile se patogeny v kůži rozmnoží, skrze lymfu a krev jsou transportovány do dalších orgánů. Tam pak mohou delší dobu přežívat, aniž by došlo k rozvoji zánětlivého procesu, ale jejich přítomnost vyvolává tvorbu protilátek a často vede ke klinické manifestaci lymeské boreliózy.

Jaké má lymská borelióza příznaky?

Borelióza představuje multisystémové onemocnění, jehož průběh může být u každého pacienta odlišný. Vyznačuje se širokou škálou příznaků, což souvisí hlavně s genetickou variabilitou bakterií Borrelia burgdorferi. Pacienti si tuto nemoc spojují hlavně s tím, že u nakažených zanechává borelióza flek na kůži, ale může postihnout i klouby, srdce, nervovou soustavu a další orgány.

Borelióza často probíhá asymptomaticky, tedy bez jakýchkoliv viditelných projevů, a v některých případech zase bývají obtíže velice mírné, nemocní si je s tímto onemocněním vůbec nespojí a brzy se sami uzdraví. Jindy ovšem mohou nastat závažné zdravotní komplikace, k jejichž nástupu přispívá především oslabená imunita vlivem jiného infekčního onemocnění.

Pokud vás zajímá, jak poznat boreliózu, typickým příznakem je samozřejmě červená skvrna v místě přisátí klíštěte. K tomu se ovšem přidávají také celkové projevy, jako je únava a malátnost, a v pozdějších stádiích se často rozvíjí také závažnější obtíže. Ačkoliv může být napadena prakticky jakákoliv tkáň, typický bývají postiženy tyto části těla:

 • kůže (až 65 % případů),
 • muskuloskeletální systém,
 • nervová soustava,
 • srdce,
 • oči.

První fáze boreliózy – časné lokalizované stádium

Charakteristickým příznakem prvního stádia lymeské boreliózy je zarudnutí kůže odborně označované jako erythema migrans či migrující erytém. Tato červená skvrna po kousnutí klíštětem také bývá prvním vodítkem, které lékařům napoví, o jaké onemocnění se jedná. Když se ovšem klíště přisaje ve vlasech nebo někde, kam si pacient nevidí, zpočátku si fleku nikdo nemusí všimnout.

Pokud jde o to, jaký flek borelióza u pacientů zanechává, migrující erytém většinou nijak nebolí a nezpůsobuje pacientům ani žádné jiné obtíže. Objevuje se většinou v rozmezí několika dnů až několika týdnů po přisátí infikovaného klíštěte, přičemž někdy dokonce zmizí a objeví se pak na jiném místě. Existuje ovšem i borelióza bez fleku, kdy pacient žádnou červenou ránu nezaznamená.

Jak vypadá flek při borelióze?

 • na místě přisátí se objeví červená skvrna,
 • rána bývá světle růžová až tmavě purpurová,
 • flek při borelióze mívá světlý střed a ostré rudé ohraničení,
 • postižené místo může být mírně vystouplé,
 • pokožka v okolí není horká, nepálí ani nesvědí.

Lékaři u pacientů trpících boreliózou rozlišují dva různé druhy fleků. První je erythema migrans anulare, což je skvrna, která se do okolí šíří živě červeným lemem a v centrální části se hojí postupným vyblednutím (tzv. býčí oko). Druhou variantou je erythema migrans maculare neboli flek, jehož centrum zůstává po celou dobu zarudlé.

Část postižených, u nichž dojde k rozvoji prvního stádia lymeské boreliózy, si pak stěžuje také na různé nespecifické příznaky. Sem patří například zvýšená únava, bolesti kloubů a svalů, malátnost, světloplachost, nevolnost, nechutenství, zimnice nebo zvýšená teplota.

Obrázek: Kousnutí klíštětem

Druhá fáze boreliózy – časné generalizované stádium

Jak se projevuje borelióza ve druhém stádiu, které se rozvíjí týdny až měsíce po nákaze? Nemoc se touto dobou začíná rychle šířit celým organismem a zasahuje obaly nervů, stěny cév i okolní klouby. Zatímco někteří pacienti si stěžují na zvláštní necitlivost pokožky, u jiných se naopak objevuje nepříjemné mravenčení nebo pálení, které mohou doprovázet i různé tiky.

Častým problémem jsou v tomto případě i mnohočetné erytémy, které si lidé mohou plést s tím, jaké způsobuje borelióza fleky v prvním stádiu nemoci. Tyto skvrny nicméně bývají o něco menší než původní erytém. Kromě toho pacienty trápí také vysoké horečky, bolesti zad, problémy s močovým měchýřem nebo střevní obtíže.

Dalším charakteristickým znakem časného generalizovaného stádia je boreliový lymfocytom, který se tvoří na špičce nosu, pod kůží na ušním boltci, na prsním dvorci nebo třeba na šourku. Jedná se o temně červenou až fialovou bulku s lesklým povrchem, která může dosahovat velikosti až 5 centimetrů a bez léčby často setrvává na místě po dobu několika měsíců.

Mezi typické projevy boreliózy patří také kloubní obtíže a nepříjemné otoky, které se později mohou rozvinout až v lymeskou artritidu. Dále se nakažení potýkají třeba s poruchami vidění, trápí je pískání v uších nebo různé šumy a dostavit se mohou i silné bolesti hlavy. Neustále se opakující záněty pak mohou vyvolat autoimunitní reakci.

Příznaky boreliózy ve 2. stádiu:

 • bolesti kloubů,
 • otoky končetin,
 • vysoké horečky,
 • opakované záněty,
 • bolesti zad a strnutí šíje,
 • silné bolesti hlavy,
 • boreliový lymfocytom,
 • migrující skvrny na pokožce,
 • mravenčení a pálení kůže,
 • škubání ve svalech,
 • nepravidelný srdeční rytmus,
 • celková únava, závratě a malátnost,
 • dvojité vidění, problémy se zaostřením,
 • pískání nebo hučení v uších,
 • problémy trávicího a vylučovacího ústrojí.

V závažnějších případech pak může být výrazně postižen i nervový systém pacienta a objevují se některé příznaky neuroboreliózy. Typickým projevem časného stádia nemoci je periferní obrna lícního nervu. Kromě toho se však může objevit také boreliová meningitida nebo Garin-Bujadoux-Bannwarthův syndrom, který trápí hlavně dospělé pacienty a způsobuje poruchy senzibility.

Borelióza většinou jako první napadne nejvíce poškozený orgán, který není před patogeny dostatečně chráněný. U starších pacientů se jedná hlavně o klouby, v případě alkoholiků pak bývají nejrychleji zasažena játra. Výjimkou ovšem není ani poškození ledvin nebo srdce a objevit se může také zánět mozkových blan.

Pozor na klíšťata

Obrázek: Borelióza foto

Třetí fáze boreliózy – pozdní stádium

Pokud pacient včas podstoupí léčbu boreliózy, onemocnění by mělo postupem času ustoupit bez jakýchkoliv dalších komplikací. Neléčená borelióza ovšem může nemocným způsobit nepříjemné trvalé následky. Než se onemocnění přesune do posledního stádia, mohou navíc uplynout měsíce, roky i celá desetiletí, což lékařům značně komplikuje hledání původce obtíží.

Jaké tedy může mít lymská borelióza následky a jak se projevuje borelióza po letech? Pokud není včas zahájena antibiotická léčba, může se u pacienta rozvinout chronická borelióza. Co to znamená? V nadpoloviční většině případů se objeví příznaky pokročilé formy lymeské artritidy, která nejvíce postihuje kolenní kloub.

Mezi následky boreliózy, která překročí do pozdního stádia, se dále řadí onemocnění s názvem acrodermatitis chronica athropicans. U pacientů dochází ke degeneraci podkoží a ke vzniku zánětlivých ložisek na kůži, která mají modročervenou barvu. Léze postupem času atrofují, kůže se ztenčuje a prosvítají cévy, objevuje se zvrásnění a nad kostěnými výběžky člověk může nahmatat uzlíky.

Příznaky boreliózy ve 3. stádiu:

 • pozdní lymeská artritida,
 • keratitis (zánět rohovky),
 • poruchy soustředění,
 • špatná orientace,
 • problémy s krátkodobou pamětí,
 • narušení obranyschopnosti,
 • degenerace podkoží a zánětlivá ložiska na kůži,
 • periferní neuropatie (poškození nervů),
 • rozvoj zánětlivých onemocnění mozku,
 • poškození srdce (kardiomyopatie).

Test na boreliózu

Zda skutečné trpíte boreliózou, určí pouze lékař. Napovědět vám však může již zmíněná skvrna, která se objeví v místě, kde bylo klíště přisáto. Flek je typicky červený a ohraničený bílým kruhem. Ne vždy se však musí jednat o příznak boreliózy. Může jít také o zánětlivou reakci na kousnutí.

Místo je nutné sledovat ještě několik dní po odstranění klíštěte. V případě zhoršení neprodleně navštivte lékaře, jenž provede potřebné testy, které určí, jaké má borelióza hodnoty v krvi. Ke stanovení diagnózy slouží vyšetření protilátek proti bakteriím rodu Borrelia (metoda ELISA), jehož pozitivitu pak musí potvrdit ještě laboratorní vyšetření krve označované jako Western blot nebo imunoblot.

Jako doplňující diagnostická metoda se používá polymerázová řetězová reakce, která ve vzorku dokáže odhalit přítomnost borreliové DNA. Klíště si také můžete nechat vyšetřit v laboratoři, kde během několika dní zjistí, jestli bylo nakažené. To samozřejmě ještě nemusí znamenat, že se nákaza přenesla také na hostitele, ale v některých případech může být pozitivní výsledek indikací k rychlému zahájení léčby.

Léčba boreliózy

Pacienty, kteří na těle objevili rudou skvrnu od klíštěte, většinou nejvíce zajímá, jakou má lymeská borelióza léčbu a co na boreliózu nejvíce pomáhá. Dobrou zprávou je, že pokud člověk přijde do ordinace včas, léčba je poměrně snadná a v počátečním stádiu na ni organismus pacienta většinou reaguje velice rychle.

Nemocným se podávají antibiotika na boreliózu, která by měla infekci postupně zlikvidovat, a to zhruba po dobu 2-4 týdnů. Jaké léky na boreliózu pacient dostane, přitom závisí hlavně na jeho věku, na konkrétním stádiu nemoci, ale i na době trvání a závažnosti jednotlivých příznaků. Může se jednat o antibiotika užívaná perorálně, nebo o léky podávané intravenózně.

Nejčastější ATB na boreliózu:

 • doxycyklin,
 • amoxycilin,
 • cefotaxim,
 • cefriaxon,
 • penicilin G.

Podaří-li se onemocnění odhalit včas, až 70 % pacientů se pomocí antibiotik úspěšně vyléčí. Protilátky proti bakteriím Borrelia burgdorferi ani poté z těla nevymizí, ale naopak představují známku toho, že se organismus s infekcí setkal a dokázal si proti ní vyrobit efektivní ochranu. Mějte ovšem na paměti, že ačkoliv má člověk protilátky, může se boreliózou nakazit opakovaně.

Pokud borelióza přejde do pozdní fáze, imunitní systém nemocných je výrazně oslabený a léky nemusí mít takový efekt, jako když se chorobu podaří podchytit v některé z časných fází. Opakované ani dlouhodobé podávání antibiotik většinou k ničemu nevede. Pomoci mohou pouze v případě, že došlo k relapsu boreliózy, nebo pokud se neurologický stav pacienta náhle zhorší.

Po prodělání a úspěšném vyléčení lymské boreliózy sice pacientům nadále nehrozí žádné závažné komplikace, ale měli by zůstat pod dohledem lékaře. Toto sledování trvá zhruba dva roky, opakované sérologické testy na lymskou boreliózu ovšem nebývají nutné.

Přírodní léčba boreliózy

Jak se léčí borelióza přírodní cestou? K vyléčení boreliózy je v každém případě nutné nasadit antibiotika. Jako podpůrnou metodu však můžete použít i některé bylinky. Sáhnout můžete například po pupenech z topolu, jalovce či břízy. K regeneraci a očistě organismu pak jako další lék na boreliózu poslouží černý rybíz či borovice.

Obrázek: Flek při borelióze

Očkování proti borelióze

Na rozdíl od klíšťové encefalitidy, která se v České republice vyskytuje v daleko nižším počtu případů, ale je ještě závažnější, se člověk proti lymeské borelióze nemůže chránit pomocí očkování. Lékaři umí léčit pouze onemocnění, které se u pacienta rozvine. I přes veškerou snahu parazitologů se prozatím nepodařilo vyvinout spolehlivou vakcínu proti borelióze, která by dokázala rozvoji nemoci zabránit.

Borelióza v těhotenství

Pokud se nakažené klíště přisaje na těhotnou ženu, je nutné jej co nejrychleji odstranit, aby se potencionální infikaci zabránilo. Jestliže se ale na místě přisátí i přesto vytvoří červená skvrna lemovaná vybledlým kruhem nebo dotyčná náhle bojuje s příznaky podobnými chřipce, měla by bez zbytečného odkládání navštívit lékaře. Neléčená lymská borelióza totiž může ohrozit ji i nenarozené dítě.

Borelióza a těhotenství nejdou moc dobře dohromady, a proto je nutné co nejrychleji zasáhnout. Pokud bude těhotné ženě nemoc diagnostikována, lékař jí předepíše antibiotika. Toho, že by jimi ohrozila plod, se ale bát nemusíte. Existují speciální antibiotika, která jsou určena přímo pro těhotné ženy. Ty je zpravidla berou 2 až 4 týdny.

A jak je na tom borelióza a kojení? Pokud žena onemocní v době, kdy své dítě kojí, nemusí mít strach, že by ho tím nějak ohrozila. Podle lékařů není nutné s kojením přestávat, jelikož se lymská borelióza do mateřského mléka nedostane.

Borelióza u dětí

Stejně jako u těhotných, i v případě dětí platí, že čím dříve je nemoc diagnostikována, tím lehčí je její průběh a snazší léčba. Ta probíhá velmi podobně jako u dospělých. Zpočátku je dítě léčeno doma pomocí antibiotik, a pokud nezabírají nebo se u dítěte rozvine neuroborelióza, zvyšuje se jejich dávka. Pacient je hospitalizován a léky mu jsou podávány intravenózně, a to přibližně po dobu dvou až čtyř týdnů.

Zda dojde k úplnému vyléčení, se dopředu říci nedá. Zatímco někteří se vyléčí úplně, u jiných přetrvávají některé projevy, jako jsou bolesti kloubů. Další potíže se navíc mohou projevit i několik let po infekci. Obecně bývají u dětí častější kožní projevy, jako je boreliový lymfocytom. Mezi typické příznaky boreliózy u dětí ovšem patří i obrna lícního nervu. Nedostatečná léčba může vést k pozdějšímu rozvoji chronického onemocnění, které už nemusí být spojováno s původcem nákazy.

Jak onemocnění předejít

Základem pro vyhnutí se onemocnění boreliózou je znemožnit kontakt s klíštětem či jiným hmyzem. Proto pokud se vydáte do přírody, noste světlé oblečení, na kterém je všechen hmyz dobře vidět, uzavřenou obuv, dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy. Ponožky si přetáhněte přes okraj nohavic. Oděv i pokožku postříkejte prostředkem proti klíšťatům.

Po návratu z přírody, především pak z vysoké trávy a vlhkých míst, pečlivě zkontrolujte, zda nemáte někde na těle klíště. Pamatujte, že čím kratší dobu klíště zůstane přisáté na těle, tím větší je pravděpodobnost, že se bakterie nedostane do vaší krve. Pokud na svém těle nějaké klíště objevíte, pokuste se ho co nejrychleji odstranit a místo kousnutí pak dezinfikujte.

Borelióza fotogalerie

Zdroje: dermatologiepropraxi.cz, szu.cz, infekce.cz

33 comments

 • Přemysl Konečný /

  Dobrý den,
  v článku Příznaky a léčba lymské boreliózy uvádíte v závěru, že “… V neposlední řadě poslouží jako prevence proti borelióze očkování.” Domnívám se, že tato informace není správná. V souvislosti s nákazami přenášenými klíšťaty se očkuje proti klíšťové encefalitidě, zatímco očkování proti lymské borelióze existuje v současnosti pouze pro zvířata (registrovaná vakcína pro psy).
  S pozdravem,
  P.Konečný

  • Zdravi.euro.cz /

   Dobrý den Přemysle,
   děkujeme za upozornění. Prověříme to a případně informace upravíme.

 • Blanka Čiháčková /

  Dobrý den, cca před 7 lety v únoru jsem nečekaně skoro ochrnula- bolesti všech kloubů, nemohla jsem vstát, hýbat rukama atd… Lékař mi nechal vyšetřit krev a měla jsem CRP 40 a pozitivní test na borelie. Od té doby beru 4mg denně lék Metypred. Už několikrát se situace zlepšila a lékař mi doporučil přerušení léčby. Ovšem po čase se bolesti opět ozvaly, je to vždy ve vlnách. Nyní již bolí pouze ramena a kyčle a to tak, že nemohu pořádně spát. Existuje něco, co by mi pomohlo?

 • Dana Helekalová /

  Známá tvrdí, že už je na trhu vakcína proti borelióze. Údajně jí nechala naočkovat svoji dcerku, školačku na prvním stupni základní školy. Po deseti dnech se v místě očkování vytvořil pravidelný červený kruh a měla příznaky podobné chřipce. Šla s ní tedy k lékařce a ta zjistila, že holčička MÁ LYMSKOU BORELIÓZU. Prý to ale není vakcínou proti borelióze, ale klíštětem, které holčička před nějakou dobou měla. Holčička prý zatím nemá nákazu v krvi. Dostala antibiotika, po využívání nyní dostala k užívání další dvoje, které má užívat současně. Je možné, že by se u dítěte projevila lymská borelióza po aplikaci vakcíny proti lymské borelióze?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Helekalová,

   momentálně neexistuje žádné očkování proti lymské borelióze. Je možné, že si ji vaše známá spletla s očkováním proti klíšťové encefalitidě. Pak je pravděpodobné, že malá slečna byla nakažena boreliózou, jelikož očkování proti klíšťové encefalitidě před tímto onemocněním nechrání.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

   • uz som pocul aj o ockovani proti borelioze ( dokonca mozno cesky vynalez )

    • MUDr. Thai Bao Han /

     Dobrý den,
     bohužel očkování proti borrelioze zatím neexistuje. Existuje ale očkování proti klíšťové encefalitidě, které doporučuji. Po mnoho let je ve výskytu klíšťové encefalitidy ČR na první příčce.

 • Karolína Tučková /

  Dobrý den,

  před dvěmi lety jsem měla lymskou boreliózu, zjistilo se to včas díky objevení se typického červeného fleku uprostřed bílého. Po léčbě antibiotiky se cítím v pohodě, nic se mi nevrací, léčba byla nasazena včas. Co by mě však zajímalo jsou ty typické fleky. Někomu se objeví, někomu ne. S tím je to spojené? Na čem to závisí? Je nějak prokázané, že když se objeví flek jednou, objeví se pak pokaždé při dalším nakažení dalším klíštětem?

  Děkuji za odpověď
  Karolína Tučková

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Tučková,

   popisovaný kožní příznak, tzv. erytema migrans, se vyskytuje pouze cca u 65 % pacientů. K rozvinuté borelióze patří další příznaky, k jejich nástupu může přispět oslabenenější imunita.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Fialová Hana /

  Dobrý večer, dcera měla před 8 měsíci klíště. Nebyla léčena. Nyní je v 5 měsíci těhotenství. Asi 3 týdny má problémy s bolestmi kloubů. Máme obavy z boreliozy. Jaká jsou rizika pro dítě?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Fialová,

   ne každé klíště hned znamená boreliózu. Bolest kloubů je velmi nespecifický příznak, spíše bychom se přikláněli k tomu, že by vaše dcera měla při borelióze kožní červený flek s centrálním vyblednutím. Každopádně určitě navštivte lékaře k vyloučení jakéhokoliv možného ohrožení miminka.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dvořáčková Jana /

  Dobrý den,
  mám po vyšetření krve pozitivní test na boreliozu CRP 29,4 lékař mě však nijak neléčí a poslal mě z nemocmice, kde jsem ležela se skřípnutým nervem a vybředlou plotynkou. Nemusí se takto nízká hodnota léčit ? Děkuji za odpověď.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Dvořáčková,

   pokud nemáte žádné příznaky Lymské borreliózy, léčba antibiotiky se neindikuje. Pokles protilátek lze očekávat za několik měsíců, někdy i let.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Vladimíra Zatloukalová /

  Prosím o radu. V roce 2018 po klíštěti se mi udělala mapa na stehně.Praktická lékařka mi odmítla udělat test na boreliozu s tím, že musím mít příznaky. Žádné jsem neměla. V roce 2019 začala bolest kolene. Užívala jsem Biofenak bolest přešla. Pak přišla bolest malíčku na rentgenu zánětlivé změny. Malíček se zkřivil a přestal bolet.Od března 2020 napadám na nohu.Noha je strašně slabá. Bolest ramene od podzimu 2019.Test na boreliozu 17.dubna 2020 S Borrelia burgdorfeiri s.I.CLIA igM 32.3 hraniční hodnota. Nasazena antibiotika Doxy Hexal 200 mg. užívat 3 týdny. Přerušeno po 7 dnech kvůli alergii. 18.kvetna 2020 další odběr opět ty samé hodnoty hraniční hodnoty. Závratě, únava , špatná paměť. Postup praktické lékařky se mi zdá neadekvátní čekat 6 měsíců na další kon.odběr. Na koho se mám obrátit.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Zatloukalová,

   doporučujeme navštívit infekční oddělení nemocnice. Zavolejte si tam a zjistěte, jestli vás vyšetří bez doporučení praktického lékaře.

   Redakce Zdravíeuro.cz

  • Paní Zatloukalová, já bych měla přímo strach z Vaší lékařky, buď to neumí léčit nebo jsou jí pacienti ukradení, divím se, že ji ještě nikdo nezažaloval za ublížení na zdraví s takovým přístupem. Příznaky evidentní byly a klíště taky – proč Vás tedy nechtěla léčit. Kdyby Vám ihned nasadila antibiotika na dostatečně dlouhou dobu, byla by jste s velkou pravděpodobností za 4 týdny přeléčena. Jděte na neurologii nebo změňte praktickou lékařku, nebo jděte na pohotovost, volejte na Vaši pojišťovnu a řekněte, jak Vás neúspěšně léčí a zda vám mohou doporučit jiného lékaře. Ale dělejte s tím něco a rychle. Někde Vás musí okamžitě začít systematicky léčit.

  • Nechat přešetřit postup Revizním lékařem a podle výsledku podat stížnost případně podat žalobu.
   Pro kontrolu pohybového ústrojí a nervů navštivte FNKV Praha Neurologii.
   Hodně štěstí.

 • Nezlobte se na mě,ale myslím, že je to vše o vzájemné komunikaci.Třeba jste se špatně pochopily,vše je věc domluvy a ne s horkou hlavou za revizním lékařem

 • Poprvé jsem zašel v lékař pro odběr v krvi pro zjištění zda mám LB (lymská borelióza),budu muset počkat na výsledky.
  Pozdrav.R.M

 • Karel Půček /

  Tak mám zprávu k neuvěření. Každý rok sundám nejméně 5 klíšťat a letos mi rostl flek od začátku práznin ze zhruba 4cm až do současného listopadového 30cm, a tak to ukážu obvoďákovi. Panika! Borélie! Na testy! Tak jsem byl na odběru a čekám týden. Pak zavolám obvoďákovi, ten si něco mumle a zeptá se, kdy jsem byl léčen na tu borélii. Že nikdy, v mizivém počtu léčení antibiotiky bych si něco takového asi pamatoval. A tu doktor řka, že nyní to teda nemám, ale někdy v posledních 10 letech určitě pro velké množství protilátek v krvi.
  Tak si to přeberte sami, bo v posledních 20 letech nemám zdravotní a ani povahovou změnu. A mám heretickou myšlenku, že zvýšený stav protilátek mám po letošní nákaze, která vyvolala nové “očkování”.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   někdy onemocnění probíhá bez příznaků, někdy se můžou vyskytovat jen některé, nebo tak mírné, že jim člověk ani nepřikládá význam. Borrelioza má velkou tendenci k samoúzdravě. Docela ráda bych viděla ty krevní výsledky.

 • Edita Novotná /

  Dobrý den, mám boreliozu, flek po klíštěti již zcela vymyzel (je to asi 10 dní), co jsem začala brát antibiotika, ale asi 3 dny zpět se mi začaly dělat hnědé skvrny na noze, nevím, zda je to od toho nebo, kde je příčina? Děkuji za odpověď. Edita Novotná.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   bohužel nemohu posoudit bez fotografie či vyšetření, raději se nechte vyšetřit na dermatologii.

 • Dobrý den..
  Limskou boreliózu jsem vyléčil tak,jako covid 19 pitím oxidu chloričitého..Nic lepšího neexistuje!!!!!

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,
   tento způsob důrazně nedoporučuji! Při podezření na onemocnění vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Jiřina Zemanová /

  Dobrý den, zdravím Vás. Ještě jsem si nestačila přečíst váš článek…., ale ve zkratce, v červnu jsem měla klíště, které jsem si sama odstranila a nevěnovala už místu žádnou pozornost. Cca za 14 dní se mi objevil flek (takový jaký je dost často na internetu), moje lékařka měla zrovna dovolenou, tak jsem šla k zastupujícímu lékaři, který mi napsla antibiotika…, aniž by řekl, že mám boreliozu. Já jsem tři krabičky antibiotik nedobrala, bylo mi z nich špatně. Neměla jsem se s kým poradit…., lékaři buď neberou telefony a anebo se tam nedostanete z důvodu bláznivého COVIDU 19. Do toho jsem dostala poukaz do lázní, doktorka řekla, že mohu jet. přijela jsem z lázní a šla jsem na odběr, potvrdiy BORELIOZU (již přeléčenou) – zase léařka nebyla, byla tam nějak ukrajinská lékařka:-((( a ta řkel,a že ten rozbor ještě někam poslali. Napsala mi další antibiotika, není mi dobře,…mám zimnici a potom se zase potím…, takže se začínám DOKTORŮ a KLÍŠŤat bát. Chci si nějak pomoci, poraďte mi…, myslím, že ta tinktura z topolu by mohla být dobrá…., poraďte mi, když znáte můj příběh, co si objednat…. Děkuji Jiřina Zemanová
  před 43 sekundami

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   moje rada zní, že je potřeba dodržet antibiotickou terapii, tak jak vám předepsala ošetřující lékařka, může být až v řádů týdnů. Antibiotika si nemůžete sama volně vysazovat. Pokud vám nevyhovují, lékař vám upraví dávkování nebo vymění za jiná. Za mě tinktura z topolu nefunguje. Zdravím.

 • Tomáš Šour /

  Dobrý den,
  Trápí mě bolesti v oblastí třísel a kyčlí,byl mi proveden krevní test na protilátky Boreliozy, s výsledkem hraničních hodnost,s možností počínající boreliozy.
  Lékařka mi sdělila ,že moje příznaky neodpovídají borelioze, protože to se projevuje pouze v oblastí kolene, bolestí a otoky….
  Potřeboval bych radu ,jak dál postupovat, abych boreliozu opravdu vyloučil nebo začal léčit.
  Předem děkuji za radu.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,
   diagnostika je poměrně složitá, je potřeba potvrzení sérologickým vyšetřením anti-borreliových protilátek metodou ELISA s konfirmací metodou Western blot ve třídách IgM a IgG. Na dálku nemohu borreliozu diagnostikovat, nechte se vyšetřit na infekčním oddělení nemocnice, jistě mají i ambulanci.

 • Dobrý den, prosím vás můžete my poradit.Asi před rokem a půl my zjistili boreliózu.Brala jsem osm dní antibiotika a pak nic.A teď my paní doktorka brala krev a výsledky ukázaly, že mám opět boreliózu,ale klíště jsem neměla.Problemy mám jen že mě bolí klouby občas mravenčení prstů a škubání v ruce.A střevní problémy.Je možné, že by se ta první borelióza špatně vyléčila a mám jí celou dobu.Dekuji za odpověď.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   a jaké obtíže jste měla na počátku před rokem a půl? Standardně se antibiotická terapie používá 14 dnů, pouze pokud jste dostala doxycyklin, tak lze zkrátit dobu používání na 10 dnů.
   Napiště prosím, jaké klouby vás aktuálně bolí, jestli vás bolí kontinuálně nebo jen někdy, jestli se bolesti stěhují. Dále jestli jsou pozitivní protilátky IgM nebo IgG, jestli byl udělán i western blot..

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top