Kardiochirurgie

Jak snížit hladinu cholesterolu v krvi

10. 5. 2010

Perkutánně zaváděné mechanické srdeční podpory

6. 11. 2009

Endovaskulární řízená hypotermie u nemocných po srdeční zástavě

6. 11. 2009
Doba čtení: 9 minut

Současné možnosti dálkového sledování pacientů s implantabilním kardioverterem-defibrilátorem

6. 11. 2009

Dálkové monitorování pacientů s kardiostimulátorem a implantabilním defibrilátorem

6. 11. 2009

Kam kráčíš, echokachiografie?

6. 11. 2009
Doba čtení: 11 minut

Neúčinná terapie implantabilním kardioverterem-defibrilátorem - indikace k ortotopické transplantaci srdce

9. 6. 2009

Využití pravostranné srdeční katetrizace v léčbě akutního srdečního selhání na koronární jednotce

9. 4. 2009

Letecký transport pacientů s diagnózou akutní infarkt myokardu

10. 12. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Primoimplantace kardiostimulátoru

12. 3. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Seznámení s kardiovaskulární rehabilitací

7. 12. 2007

Použití robotického systému da Vinci v kardiochirurgii

7. 12. 2007
Doba čtení: 6 minut

Transtelefonní dvanáctisvodový EKG záznam

7. 12. 2007

Arteriální hypertenze

7. 12. 2007

Příprava a péče o pacienta před a po primoimplantaci a reimplantaci kardiostimulátoru

7. 12. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Rušivé vlivy při trvalé kardiostimulaci

7. 12. 2007

Ošetřování po kardiochirurgické operaci na JIP

7. 12. 2007

Práce perfusonisty při vedení mimotělního oběhu

10. 5. 2007

Operační možnosti léčby postižení aortální chlopně

9. 2. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Péče o pacienta po aortokoronárním bypassu

10. 1. 2007

Péče o pacientku po kardiochirurgickém výkonu s opakovanou defibrilací

1. 9. 2006

Péče před elektrofyziologickým vyšetřením a radiofrekvenční ablací a po nich

5. 6. 2006

Zásady bariérové ošetřovací techniky

5. 5. 2006

Polékový syndrom dlouhého QT intervalu

5. 5. 2006

Systém péče o dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou

6. 3. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Remodelace srdeční stěny při ICHS

6. 3. 2006

Elektrofyziologické vyšetření v diagnostice synkopálních stavů

6. 3. 2006
Doba čtení: 2 minuty

Buněčná terapie v kardiologii

6. 3. 2006
Doba čtení: 5 minut

Práce sestry při Holterově monitorování EKG

2. 1. 2006

Žilní trombóza

16. 12. 2005
Doba čtení: 5 minut
130 / 32
První strana Předchozí strana 1 2