Domů Oborové speciály Kardiochirurgie

Kardiochirurgie

Jak snížit hladinu cholesterolu v krvi

Podle údajů uvedených ve studii Post-Monica (IKEM) trpí v současné době v České republice téměř 70 % dospělé populace zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi....

Kam kráčíš, echokachiografie?

Echokardiografie představuje základní zobrazovací metodu současné kardiologie. Kvalita echokardiografického zobrazení se stále zlepšuje. V posledních letech jsou klinicky testovány nové způsoby zobrazení, mezi které...

Dálkové monitorování pacientů s kardiostimulátorem a implantabilním defibrilátorem

Současné nové typy kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů, spolu s novými funkcemi jako multiprogramovatelnost, komunikativnost a schopnost ukládat data dávají lékaři do rukou účinný nástroj...

Současné možnosti dálkového sledování pacientů s implantabilním kardioverterem-defibrilátorem

Zvyšující se počet implantabilních kardioverterů-defibrilátorů v klinické praxi u pacientů s významnou dysfunkcí levé komory srdeční vede k nutnosti zavedení nových metod sledování pacienta...

Endovaskulární řízená hypotermie u nemocných po srdeční zástavě

Úspěšná kardiopulmonální resuscitace po srdeční zástavě je prvním nezbytným krokem k záchraně života. Povšechná ischémie během zástavy však spouští celou řadu patofyziologických procesů, které...

Perkutánně zaváděné mechanické srdeční podpory

Mechanické srdeční podpory patří mezi jedny z nejrychleji se rozvíjejících technologií v akutní kardiologii. Díky zjednodušování systémů, které umožní jejich rychlé sestavení a použití,...

Neúčinná terapie implantabilním kardioverterem-defibrilátorem – indikace k ortotopické transplantaci srdce

Souhrn Ve většině případů je terminální stadium srdečního selhání refrakterní k léčbě. Ale není tomu tak vždy. Existují i jiné vzácné indikace a jednu...

Využití pravostranné srdeční katetrizace v léčbě akutního srdečního selhání na koronární jednotce

Monitorování tlaků v arterii pulmonalis (pravostranná srdeční katetrizace) za pomoci Swanova-Ganzova katétru bylo do klinické praxe zavedeno na začátku 70. let a od té...

Letecký transport pacientů s diagnózou akutní infarkt myokardu

Článek pojednává o pacientech postižených akutním infarktem myokardu, kdy je důraz kladen na včasnou diagnostiku ještě v terénu, správnou přednemocniční léčbu a co nejrychlejší...

Primoimplantace kardiostimulátoru

Autorka článku popisuje ošetřovatelskou péči před a po zavedení kardiostimulačního systému mladému muži a ošetřovatelské diagnózy během hospitalizace. SUMMARY The author of the article describes...

Seznámení s kardiovaskulární rehabilitací

Pohybová léčba - kinezioterapie - je nedílnou součástí komplexní léčby pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Strategie rehabilitace během hospitalizace je orientována především na postupnou adaptaci...

Ošetřování po kardiochirurgické operaci na JIP

Kardiochirurgická klinika se ve FN Olomouc specializuje na spektrum výkonů dospělé kardiochirurgie, na arteriální revaskularizaci myokardu, miniinvazivní odběr žil z dolních končetin a na...

Rušivé vlivy při trvalé kardiostimulaci

Kardiostimulátory jsou řízeny spontánními srdečními signály. Snímání těchto signálů je důležité pro správnou funkci kardiostimulátoru. V okolním prostředí existují některé signály, které mají podobný...

Příprava a péče o pacienta před a po primoimplantaci a reimplantaci kardiostimulátoru

Podstatou primoimplantace kardiostimulátoru je zavedení kardiostimulačních elektrod do pravostranných srdečních oddílů. Podstatou reimplantace kardiostimulátoru pak je výměna vyhasínajícího zdroje bez zásahu do poloh elektrod. SUMMARY...

Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze je nejčastější civilizační chorobou krevního oběhu. Její výskyt stoupá s věkem. Dokud nenastanou komplikace, neprojevuje se většinou žádnými příznaky. Jsou-li stěny tepen...

Transtelefonní dvanáctisvodový EKG záznam

Dříve se dvanáctisvodové EKG nejvíce využívalo v nemocniční a ambulantní péči. Nyní je trend prosazovat tuto metodu co nejvíce i v přednemocniční péči. A...

Použití robotického systému da Vinci v kardiochirurgii

Nemocnice Na Homolce byla první nemocnicí v České republice, která začala operovat pomocí robotického systému da Vinci. První výkon byl proveden 31. 10. 2005,...

Práce perfusonisty při vedení mimotělního oběhu

Práce technika mimotělního oběhu (perfusonisty) probíhá nejvíce na operačním sále. Nejprve je nutno seznámit se s dokumentací pacienta, s jeho váhou a výškou, alergiemi,...

Operační možnosti léčby postižení aortální chlopně

Snahou chirurga při operacích chlopenních srdečních vad je upravit a zachovat postiženou chlopeň. Pokud těžké změny toto nedovolují, je nutno přistoupit k výkonu radikálnímu,...

Péče o pacienta po aortokoronárním bypassu

Pacient, 64 let, s ischemickou chorobou srdeční, hypertenzí a poruchou metabolismu lipidů. V červenci 2005 měl jednorázové bolesti na hrudi trvající přibližně 3 minuty,...