Závratě, únava i mžitky před očima. Nízký tlak má zásadní vliv na kvalitu života

21. 3. 2023 9:00
58 nových názorů

Na rozdíl od vysokého tlaku, nízký tlak pacienty na životě přímo neohrožuje, výrazně ale ovlivňuje jejich zdraví. Nemocní se cítí často unavení a někteří z nich mají tendenci omdlévat, což může být nebezpečné hlavně v těhotenství, kdy vlivem pádu hrozí poranění plodu. Na hypotenzi se obvykle neužívají žádné léky, doporučuje se změna životosprávy. 

Krevní tlak a jeho měření

Jako krevní tlak lékaři označují sílu, prostřednictvím které protékající krev působí na stěny tepen. Srdce zde funguje jako pumpa rozhánějící krev po celém těle, a to právě díky svému pravidelnému pumpování. Hodnota krevního tlaku se přitom může v různých částech oběhu lišit. Nejvyšší se dá naměřit ve velkých artériích a nejnižší je naopak na periferii.

Krevní tlak se měří pomocí tlakoměrů, které se soustředí na dvě různé hodnoty. Jedná se o systolický krevní tlak (horní tlak) měřený v momentě, kdy se srdeční sval stahuje, a diastolický krevní tlak (spodní tlak) měřený ve chvíli, kdy mezi jednotlivými srdečními stahy dojde k uvolnění srdečního svalu. Výsledná hodnota se proto skládá ze dvou různých čísel oddělených lomítkem. [1, 2, 3, 45]

Hodnoty krevního tlaku

Systolický i diastolický tlak jsou důležitými indikátory správné funkce krevního oběhu a hodně vypovídají o pacientově zdravotním stavu. U zdravého dospělého člověka se tedy krevní tlak posuzuje právě na základě těchto dvou hodnot, které se udávají v torrech nebo mmHg, což je označení pro milimetr rtuťového sloupce.

Tabulka: Hodnoty krevního tlaku (podle SZÚ)

Druh krevního tlaku Systolický tlak (mmHg) Diastolický tlak (mmHg)
Nízký krevní tlak (hypotenze) < 100 < 70
Optimální krevní tlak 100–119 70–79
Normální krevní tlak 120–129 80–84
Zvýšený krevní tlak 130–139 85–89
Vysoký krevní tlak (hypertenze) > 140 > 90

Většina lidí za ideální krevní tlak považuje hodnotu 120/80 mmHg. Ve skutečnosti však toto číslo platí pouze pro dospělé pacienty, kteří se nepotýkají se žádnými zdravotními komplikacemi. U kojenců, diabetiků nebo třeba osob trpících onemocněním ledvin by naopak tato hodnota mohla být signálem, že je něco v nepořádku. Proto je vždy nutné hodnotit krevní tlak podle věku. [6, 7, 8, 9, 10]

Co je nízký krevní tlak?

Nízký krevní tlak, odborně hypotenzi, vám lékař diagnostikuje tehdy, pokud horní (systolická) hodnota klesne pod 100 a ta dolní (diastolická) bude nižší než 65. Ukazuje-li tedy tlakoměr číslo nižší než 100/65 mmHg, pravděpodobně trpíte nízkým tlakem. Opět zde ale hodně záleží na věku pacienta a svou roli hraje také pohlaví nebo zdravotní stav konkrétního jedince. Jaké má tedy nízký tlak hodnoty?

Nízký krevní tlak: hodnoty podle věku

Věková skupina Nízký tlak Optimální tlak Vysoký tlak
Kojenec < 80/45 80/45 > 85/50
Dítě < 110/70 110/70 > 120/80
Dospělý muž < 100/60 120/80 > 140/90
Dospělá žena < 100/70 120/80 > 140/90
Dospělý s ledvinovým onemocněním < 110/60 110/80 > 120/80
Dospělý s cukrovkou < 110/60 130/80 > 130/80

Ačkoliv může být nízký tlak opravdu nepříjemný, nemívá na rozdíl od vysokého tlaku žádné výrazné negativní důsledky pro pacientův život. Tento zdravotní problém způsobuje nedokrvování a nedostatečné okysličování mozku, které ovšem ve většině případů není život ohrožující. Objevit se však mohou obtíže v podobě závratí, omdlévání a někdy dokonce poškození orgánů.

Hypotenzí obvykle trpí hubení a vysocí mladí lidé, přičemž s přibývajícím věkem pak tlak spíše stoupá. Nejvíce ohroženi jsou obvykle dospívající chlapci a dívky nebo mladé dospělé osoby, u nichž se oběhový systém prozatím nestačil přizpůsobit vzrůstu. Nebezpečný ovšem může být nízký diastolický tlak i nízký systolický tlak také u těhotných žen, malých dětí nebo starších osob.

O život ohrožujícím stavu se pak hovoří až tehdy, kdy se u pacienta objeví velmi nízký systolický tlak, který klesne na hodnotu 70 mmHg. V tomto okamžiku začínají selhávat orgány, přičemž daný stav může být následkem masivního krvácení, rozsáhlejších popálenin, dehydratace nebo třeba rozvinutého anafylaktického šoku. [11, 12, 13, 14, 15]

Příčiny nízkého tlaku

Co způsobuje nízký tlak? Tímto problémem mohou lidé trpět z mnoha různých důvodů. Nejprve je však potřeba rozlišit, zda jde o akutní nebo chronický problém, protože příčiny mohou být pro každou verzi mírně odlišné.

Akutní hypotenze

Náhlý pokles krevního tlaku může být spojený například s krátkodobou ztrátou vědomí, ke které došlo vlivem nedostatku kyslíku nebo z důvodu podráždění periferního bloudivého nervu. Mezi další příčiny akutní hypotenze (nízký tlak a vysoký tep) se pak řadí šok, který představuje reakci lidského organismu na nějaký výrazný podnět. Šokové stavy, které vyvolávají hypotenzi, mohou být:

 • distribuční – sepse či anafylaktický šok,
 • obstrukční – ucpání krevního řečiště,
 • kardiogenní – selhání srdeční funkce,
 • hypovolemické – nedostatek tekutin (dehydratace, popáleniny…).

Chronická hypotenze

Chronická hypotenze je důsledkem poruchy regulačních mechanismů, které řídí krevní tlak. To způsobuje, že jsou hodnoty krevního tlaku neustále snížené. Svou roli přitom mohou hrát genetické predispozice, fyzická kondice pacienta, nedostatečný příjem tekutin, malnutrice nebo třeba méně či více závažné zdravotní obtíže. Kdy se chronicky nízký krevní tlak objevuje?

Ortostatická hypotenze

Jedná se o nadměrný pokles krevního tlaku způsobený vstáváním z postele nebo ze sedu. To obvykle následuje po delším období klidu, kdy pacient zachovává stejnou pozici, jako je například spánek nebo také dlouhé sezení v autě, autobuse nebo v zaměstnání. Nejvíce si na tyto obtíže přitom stěžují dospívající dívky a mladé ženy, ale nevyhýbají se ani ostatním pacientům. [16, 17, 18, 19, 20, 21]

Únavový syndrom není výmysl lenochů, ale skutečná nemoc. Jak se projevuje?
Přečtěte si také:

Únavový syndrom není výmysl lenochů, ale skutečná nemoc. Jak se projevuje?

Jaké má nízký tlak příznaky?

Pacienty většinou nejvíce zajímá, jak poznat nízký tlak a jaké doprovodné komplikace mohou v rámci těchto obtíží očekávat. Zatímco některé pacienty trápí nízký tlak a únava, jiní si stěžují na nízký tlak a dušnost nebo nepříjemné bušení srdce. To znamená, že se může objevit celá řada různých zdravotních problémů, které jsou značně individuální.

Nízký krevní tlak sice nebývá tak nebezpečný jako ten vysoký, ale pacientům může v mnoha ohledech znepříjemňovat život. Většinou si lidé stěžují na to, že se jim vlivem nedostatečného okysličování a prokrvování mozku motá hlava, trápí je závratě a vidí mžitky před očima, což postupem času může vést až ke kolapsu. Typické jsou pak také neustále studené ruce a nohy.

Pokud jde o další projevy nízkého tlaku, lidé, kteří se s tímto problémem potýkají, často trpí sníženou výkonností, celkovou únavou a slabostí. Vyskytují se u nich také poruchy koncentrace, ráno bývají nevrlí a neustále působí pobledlým nebo vyčerpaným dojmem. Jelikož je krev pumpována pomaleji, zpomaluje se také metabolismus a organismu trvá delší dobu, než se přizpůsobí novým situacím.

 Charakteristické příznaky nízkého tlaku:

 • silné bušení srdce,
 • silné pocení,
 • závratě, motání hlavy,
 • hučení v uších,
 • zrakové problémy,
 • nevolnost,
 • zvýšená únava,
 • spavost, zívání,
 • studené končetiny,
 • nápadná bledost,
 • poruchy koncentrace,
 • nižší pracovní výkonnost.

Pacienti potýkající se s nízkým tlakem jsou náchylní k omdlévání, a to hlavně při delším stání a na místech, kde je vydýchaný vzduch. Může se to tedy stát například v městské hromadné dopravě, na koncertě, ve škole či v zaměstnání. Kromě toho, že je omdlévání samo o sobě nepříjemné, může být také nebezpečné, a to obzvláště tam, kde se člověk může praštit nebo si jinak ublížit. [22, 23, 24, 25, 26]

Máte problémy s nízkým tlakem?

Následky hypotenze

Zejména u pacientů, kteří pozorují příznaky nízkého tlaku především při vstávání nebo při změně chladných a teplých prostor, klesá během poruchy tlak v srdci. Srdce současně bije podstatně rychleji a mezi jednotlivými tepy se nemá čas řádně naplnit krví, kterou by mohlo vhánět do oběhu.

Rychlé snížení tlaku tak může vést až k oběhovému kolapsu, kdy pacient upadá do bezvědomí. Ve stáří pak může být hypotenze příčinou závratí a nebezpečných pádů a nemocným také hrozí poškození orgánů vlivem nedostatečného okysličení. [27, 28, 29, 30]

Nízký tlak v těhotenství

Nebezpečná může být hypotenze hlavně u těhotných žen. Mohou jí navíc trpět i ženy, které ji dříve nikdy nezaznamenaly. Krev se v době gravidity soustředí do oblasti, kde se nachází plod, a dá se říct, že zbytek těla funguje v „úsporném režimu“. Ohroženy jsou tak zejména ty budoucí matky, které jsou náchylné k omdlévání a závratím. Během pádu by mohly zranit nejen sebe, ale také samotný plod. [31, 32, 33, 34]

Nízký tlak u dětí

Ačkoliv u malých pacientů není hypotenze příliš častá, může se objevit v důsledku různých zdravotních komplikací. Na vině bývá například nepřiměřený stres nebo prodělaný úraz. Výjimkou pak nejsou obtíže v podobě celkové únavy a ospalosti, přičemž další projevy zahrnují mdloby, závratě, mžitky před očima, bledost a studené končetiny.

V případě, že tyto symptomy přetrvávají dlouhodobě a nepříjemně ovlivňují život malého pacienta, je nutné konzultovat problém s pediatrem, který obvykle doporučí režimové změny nebo jiný způsob léčby. Problémy pak mohou nastat také u hubených a vysokých dospívajících dětí, které si často stěžují na motání hlavy nebo omdlévání. [35, 36, 37, 38]

Diagnostika

Že se pacient opravdu potýká s nízkým tlakem, se dá zjistit pomocí opakovaného měření hodnot krevního tlaku. To je v domácím prostředí vhodné provádět pomocí kvalitního tlakoměru, nejlépe dvakrát ráno a dvakrát večer. Před měřením byste měli být alespoň pět minut v klidu, přičemž tlak následně měřte vsedě, s nataženou paží na úrovni srdce a oběma nohama na zemi.

Ještě než se vydáte k lékaři, měli byste svůj tlak alespoň sedm dní v kuse zaznamenávat, aby mohl porovnat dané hodnoty s tím, co naměří u sebe v ordinaci. Potvrdí-li se následně diagnóza nízkého tlaku, lékař vám doporučí, co na nízký tlak pomáhá, jaká režimová opatření je nutné dodržovat a případně jaké léky na nízký tlak užívat. [39, 40, 41, 42, 43]

Léčba hypotenze

Léky na hypotenzi se užívají jen ve výjimečných případech, zejména pokud hrozí poškození některých orgánů, které jsou citlivé na nedostatek krve. Jedná se hlavně o mozek a ledviny. Lékařskou pomoc by však měl vyhledat každý, kdo pociťuje časté mdloby a mžitky před očima nebo má problémy s viděním.

Jak zvýšit tlak?

Ještě než lidé začnou své problémy s nízkým tlakem řešit, obvykle je zajímá, jak vyrovnat krevní tlak bez toho, aby museli hned navštívit doktora. Tlak se totiž dá často zvýšit i bez pomoci léků. Mějte ovšem na paměti, že léčba nízkého tlaku je hodně individuální a v první řadě závisí na tom, co tyto zdravotní komplikace vyvolalo.

Zásadní je většinou úprava životosprávy, celkové zlepšení kondice a dodržování některých režimových opatření. Nemocný by měl častěji větrat, aby měl dostatek čerstvého vzduchu, a samozřejmě pomáhá také pravidelný pohyb. Obecně se pak doporučuje přestat s kouřením nebo tento zlozvyk alespoň omezit na minimum.

Pokud jde o jídelníček, důležité je dodržovat pitný režim a jíst pravidelně, spíše po menších porcích. Dále se doporučuje zvýšit přísun vitamínu C, hlídat si objem sodíku v konzumovaných potravinách a případně zvýšit příjem soli. Oběhový systém je pak možné rozproudit také díky otužování. Kromě toho by si pacienti měli dát pozor na rychlé změny polohy i dlouhé stání na místech s vydýchaným vzduchem.

Přemýšlíte, zda káva a nízký tlak představují dobrou kombinaci? Obecně se tento nápoj sice považuje za spolehlivý prostředek, který by měl krevní tlak úspěšně zvýšit, ale ve skutečnosti by si měl člověk dát na jeho konzumaci pozor. Káva opravdu krevní tlak rychle zvyšuje, ale má také močopudné účinky a stejně skokově tlak poté snižuje, a to dokonce pod původní hladinu.

Léky na nízký tlak

Jaká je u hypotenze léčba, pokud žádná režimová opatření nepomáhají? V takovém případě je na místě co nejdříve vyhledat lékaře, který pacienta vyšetří a doporučí vhodnou terapii. Pokud se jedná o akutní hypotenzi a člověk upadl do šokového stavu, je nutné okamžitě situaci řešit. Pomoci mohou léky na zvýšení tlaku podávané nitrožilní cestou, což krevní tlak dočasně stabilizuje.

Prokáže-li se, že je za nízký tlak zodpovědné jiné onemocnění, léčba by se měla soustředit především na tuto prvotní příčinu obtíží. Léky na nízký tlak se předepisují spíše výjimečně u pacientů se závažnějšími zdravotními komplikacemi, přičemž mezi tyto medikamenty patří například lék zvyšující odpor tepen na periferii. [44, 45, 46, 47, 48, 49, 50]

Prevence

A jak nízkému tlaku předejít? Obecně se doporučuje dostatek pohybu, vhodný je zejména běh, aerobic nebo plavání. Při dlouhém sezení je dobré křížit nohy, aby se do mozku dostalo více krve. Z bylinek je pak dobré užívat ginkgo bilobu, zázvor a kokošku pastuší tobolku. [51, 52, 53, 54]

Zdroje: lekarnahartmann.cz, tlakomery.cz, stefajir.cz, nzip.cz, nemoci.vitalion.cz, lekarna.cz, ordinace.cz, wikiskripta.eu, my.clevelandclinic.org, healthline.com, mayoclinic.org, medicalnewstoday.com

Martin (neregistrovaný)
Dobrý den Je mi 23.let a celý život sportuji, dříve sem hrál fotbal, nyní posiluji ve fitness centru (bez žádných dopingových látek) stravuji se pestře, kvalitně a zdravě.hodně ovoce, zeleniny, ořechy, kvalitní sacharidy a maso v rozumné míře cca 100-200g denně, nekdy i vynechám. Prostě minimum zpracovaných potravin a tzv. junk food. Za celý život jsem měl alkohol, že bych to spočítal na prstech rukou a nohou a poslední 3 roky nepiji vůbec. Hlídám si spánek, abych spal alespoň 7-8h a nekouřím. Poslední dobou mě trápí nízký DIASTOLICKÝ tlak- ten diastolický tlak mám kolem 60 ale většinou i klidně i 57,54... Systolický mám kolem 120,124cca... tep kolem 50-60 z výše uvedených příznaků mám závratě, motání hlavy a zrakové problémy a někdy nevysvětlitelná nevolnost. někdy se mi stává, že to při tréninku nemohu udýchat, nebo mám divný pocit, ale to může být intenzitou tréninku. Kafe nepiji, ale dost často jsem používal předtrénikový nápoj na cvičení, ale nepřekračoval sem doporučenou dávku kofeinu 200mg. nyní sem předtréninkový napoj vysadil a piji menší kávu, ktera toho kofeinu obsahuje méně. Jídla sem si moc nesolil, protože mi to tak chutnalo a neměl sem potřebu solit, nyní se snažím více solit, ale stále diastolický cca 60-50... Ještě mě napadlo jestli to nemůže nějak souviset s doplňky stravy na bázi multivitamínů a multiminerálu,vitamíny doplnuji docela dost + zinek, horčík... ale řekl bych že je to u sportovce normální a maximálně bych nadbytek vyloučil močí..tato souvislost napadla moji mamku, ale přijde mi absurdní. CCA před rokem mi bylo natočeno EKG a v pořádku. ale člověk nikdy neví....mohu vás poprosit o vysvětlení nízkého diastolického krevního tlaku, popřípadě jak ho zvýšit, či jestli si mám dojít k lékaři. Děkuji mockrát za pomoc a přeji hezký den.
MUDr. Thai Bao Han (neregistrovaný)
Dobrý den, a pijete dost tekutin? Věřím, že nízký tlak je nepříjemný, ale vždy je lepší mít nízký tlak než vysoký tlak. S přibývajícím věkem se tlak bude zvyšovat. U nízkého tlaku je třeba dávat pozor, pokud se vám často motá hlava, abyste neomdlel a nepřivodil si úraz. Pokud vás to hodně omezuje v běžném životě, navštivte praktického lékaře., který případně doplní další vyšetření (vyšetření srdce, endokrinol. vyšetření, atd.)
Bara (neregistrovaný)
Dobrý den. Můj přítel 40 let je rok a půl po mozkové příhodě,z důvodu zlomeniny dolní končetiny a následné sráženine která se mu utrhla a dostala do mozku. V tu dobu jsme i zjistili že má v mozku v hlavní tepne uz nějaký čas srazeninu která z 80% brání průtoku krve do právé části. Takže se nesmí ani nijak přetěžovat. Včera jsme skončili v nemocnici po tom roce a půl s tím ze ho zas začala "neposlouchá" levá noha a je příšerně unavený. Naměřili mu tlak 80/54.A tep má běžně před spaním +- 40. Můžete poradit nejlepší variantu k tomu aby si tlak zvysil a zároveň aby mu to nijak neuskodilo co se týče té srazininy v mozku? Prostě aby nebyl stále tak vyřízený. Děkuji
MUDr. Thai Bao Han (neregistrovaný)
Dobrý den, vzhledem k mozkové příhodě není vhodné zvyšování tlaku, doporučím jen pravidelný pohyb, pestrou stravu a nestresovat se, nekouřit. Více vám poradí ošetřující lékař.
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?