Závratě, únava i mžitky před očima. Nízký tlak má zásadní vliv na kvalitu života

Na rozdíl od vysokého tlaku, nízký tlak pacienty na životě přímo neohrožuje, výrazně ale ovlivňuje jejich zdraví. Nemocní se cítí často unavení a někteří z nich mají tendenci omdlévat, což může být nebezpečné hlavně v těhotenství, kdy vlivem pádu hrozí poranění plodu. Na hypotenzi se obvykle neužívají žádné léky, doporučuje se změna životosprávy.

Krevní tlak a jeho měření

Jako krevní tlak lékaři označují sílu, prostřednictvím které protékající krev působí na stěny tepen. Srdce zde funguje jako pumpa rozhánějící krev po celém těle, a to právě díky svému pravidelnému pumpování. Hodnota krevního tlaku se přitom může v různých částech oběhu lišit. Nejvyšší se dá naměřit ve velkých artériích a nejnižší je naopak na periferii.

Krevní tlak se měří pomocí tlakoměrů, které se soustředí na dvě různé hodnoty. Jedná se o systolický krevní tlak (horní tlak) měřený v momentě, kdy se srdeční sval stahuje, a diastolický krevní tlak (spodní tlak) měřený ve chvíli, kdy mezi jednotlivými srdečními stahy dojde k uvolnění srdečního svalu. Výsledná hodnota se proto skládá ze dvou různých čísel oddělených lomítkem.

Hodnoty krevního tlaku

Systolický i diastolický tlak jsou důležitými indikátory správné funkce krevního oběhu a hodně vypovídají o pacientově zdravotním stavu. U zdravého dospělého člověka se tedy krevní tlak posuzuje právě na základě těchto dvou hodnot, které se udávají v torrech nebo mmHg, což je označení pro milimetr rtuťového sloupce.

Tabulka: Hodnoty krevního tlaku (podle SZÚ)

Druh krevního tlaku Systolický tlak (mmHg) Diastolický tlak (mmHg)
Nízký krevní tlak (hypotenze) < 100 < 70
Optimální krevní tlak 100-119 70-79
Normální krevní tlak 120-129 80-84
Zvýšený krevní tlak 130-139 85-89
Vysoký krevní tlak (hypertenze) > 140 > 90

Většina lidí za ideální krevní tlak považuje hodnotu 120/80 mmHg. Ve skutečnosti však toto číslo platí pouze pro dospělé pacienty, kteří se nepotýkají se žádnými zdravotními komplikacemi. U kojenců, diabetiků nebo třeba osob trpících onemocněním ledvin by naopak tato hodnota mohla být signálem, že je něco v nepořádku. Proto je vždy nutné hodnotit krevní tlak podle věku.

Co je nízký krevní tlak?

Nízký krevní tlak, odborně hypotenzi, vám lékař diagnostikuje tehdy, pokud horní (systolická) hodnota klesne pod 100 a ta dolní (diastolická) bude nižší než 65. Ukazuje-li tedy tlakoměr číslo nižší než 100/65 mmHg, pravděpodobně trpíte nízkým tlakem. Opět zde ale hodně záleží na věku pacienta a svou roli hraje také pohlaví nebo zdravotní stav konkrétního jedince. Jaké má tedy nízký tlak hodnoty?

Nízký krevní tlak: hodnoty podle věku

Věková skupina Nízký tlak Optimální tlak Vysoký tlak
Kojenec < 80/45 80/45 > 85/50
Dítě < 110/70 110/70 > 120/80
Dospělý muž < 100/60 120/80 > 140/90
Dospělá žena < 100/70 120/80 > 140/90
Dospělý s ledvinovým onemocněním < 110/60 110/80 > 120/80
Dospělý s cukrovkou < 110/60 130/80 > 130/80

Ačkoliv může být nízký tlak opravdu nepříjemný, nemívá na rozdíl od vysokého tlaku žádné výrazné negativní důsledky pro pacientův život. Tento zdravotní problém způsobuje nedokrvování a nedostatečné okysličování mozku, které ovšem ve většině případů není život ohrožující. Objevit se však mohou obtíže v podobě závratí, omdlévání a někdy dokonce poškození orgánů.

Hypotenzí obvykle trpí hubení a vysocí mladí lidé, přičemž s přibývajícím věkem pak tlak spíše stoupá. Nejvíce ohroženi jsou obvykle dospívající chlapci a dívky nebo mladé dospělé osoby, u nichž se oběhový systém prozatím nestačil přizpůsobit vzrůstu. Nebezpečný ovšem může být nízký diastolický tlak i nízký systolický tlak také u těhotných žen, malých dětí nebo starších osob.

O život ohrožujícím stavu se pak hovoří až tehdy, kdy se u pacienta objeví velmi nízký systolický tlak, který klesne na hodnotu 70 mmHg. V tomto okamžiku začínají selhávat orgány, přičemž daný stav může být následkem masivního krvácení, rozsáhlejších popálenin, dehydratace nebo třeba rozvinutého anafylaktického šoku.

Příčiny nízkého tlaku

Co způsobuje nízký tlak? Tímto problémem mohou lidé trpět z mnoha různých důvodů. Nejprve je však potřeba rozlišit, zda jde o akutní nebo chronický problém, protože příčiny mohou být pro každou verzi mírně odlišné.

Akutní hypotenze

Náhlý pokles krevního tlaku může být spojený například s krátkodobou ztrátou vědomí, ke které došlo vlivem nedostatku kyslíku nebo z důvodu podráždění periferního bloudivého nervu. Mezi další příčiny akutní hypotenze (nízký tlak a vysoký tep) se pak řadí šok, který představuje reakci lidského organismu na nějaký výrazný podnět. Šokové stavy, které vyvolávají hypotenzi, mohou být:

 • distribuční – sepse či anafylaktický šok,
 • obstrukční – ucpání krevního řečiště,
 • kardiogenní – selhání srdeční funkce,
 • hypovolemické – nedostatek tekutin (dehydratace, popáleniny…).

Chronická hypotenze

Chronická hypotenze je důsledkem poruchy regulačních mechanismů, které řídí krevní tlak. To způsobuje, že jsou hodnoty krevního tlaku neustále snížené. Svou roli přitom mohou hrát genetické predispozice, fyzická kondice pacienta, nedostatečný příjem tekutin, malnutrice nebo třeba méně či více závažné zdravotní obtíže. Kdy se chronicky nízký krevní tlak objevuje?

Ortostatická hypotenze

Jedná se o nadměrný pokles krevního tlaku způsobený vstáváním z postele nebo ze sedu. To obvykle následuje po delším období klidu, kdy pacient zachovává stejnou pozici, jako je například spánek nebo také dlouhé sezení v autě, autobuse nebo v zaměstnání. Nejvíce si na tyto obtíže přitom stěžují dospívající dívky a mladé ženy, ale nevyhýbají se ani ostatním pacientům.

Jaké má nízký tlak příznaky?

Pacienty většinou nejvíce zajímá, jak poznat nízký tlak a jaké doprovodné komplikace mohou v rámci těchto obtíží očekávat. Zatímco některé pacienty trápí nízký tlak a únava, jiní si stěžují na nízký tlak a dušnost nebo nepříjemné bušení srdce. To znamená, že se může objevit celá řada různých zdravotních problémů, které jsou značně individuální.

Nízký krevní tlak sice nebývá tak nebezpečný jako ten vysoký, ale pacientům může v mnoha ohledech znepříjemňovat život. Většinou si lidé stěžují na to, že se jim vlivem nedostatečného okysličování a prokrvování mozku motá hlava, trápí je závratě a vidí mžitky před očima, což postupem času může vést až ke kolapsu. Typické jsou pak také neustále studené ruce a nohy.

Pokud jde o další projevy nízkého tlaku, lidé, kteří se s tímto problémem potýkají, často trpí sníženou výkonností, celkovou únavou a slabostí. Vyskytují se u nich také poruchy koncentrace, ráno bývají nevrlí a neustále působí pobledlým nebo vyčerpaným dojmem. Jelikož je krev pumpována pomaleji, zpomaluje se také metabolismus a organismu trvá delší dobu, než se přizpůsobí novým situacím.

 Charakteristické příznaky nízkého tlaku:

 • silné bušení srdce,
 • silné pocení,
 • závratě, motání hlavy,
 • hučení v uších,
 • zrakové problémy,
 • nevolnost,
 • zvýšená únava,
 • spavost, zívání,
 • studené končetiny,
 • nápadná bledost,
 • poruchy koncentrace,
 • nižší pracovní výkonnost.

Pacienti potýkající se s nízkým tlakem jsou náchylní k omdlévání, a to hlavně při delším stání a na místech, kde je vydýchaný vzduch. Může se to tedy stát například v městské hromadné dopravě, na koncertě, ve škole či v zaměstnání. Kromě toho, že je omdlévání samo o sobě nepříjemné, může být také nebezpečné, a to obzvláště tam, kde se člověk může praštit nebo si jinak ublížit.

Máte problémy s nízkým tlakem?

Následky hypotenze

Zejména u pacientů, kteří pozorují příznaky nízkého tlaku především při vstávání nebo při změně chladných a teplých prostor, klesá během poruchy tlak v srdci. Srdce současně bije podstatně rychleji a mezi jednotlivými tepy se nemá čas řádně naplnit krví, kterou by mohlo vhánět do oběhu.

Rychlé snížení tlaku tak může vést až k oběhovému kolapsu, kdy pacient upadá do bezvědomí. Ve stáří pak může být hypotenze příčinou závratí a nebezpečných pádů a nemocným také hrozí poškození orgánů vlivem nedostatečného okysličení.

Nízký tlak v těhotenství

Nebezpečná může být hypotenze hlavně u těhotných žen. Mohou jí navíc trpět i ženy, které ji dříve nikdy nezaznamenaly. Krev se v době gravidity soustředí do oblasti, kde se nachází plod, a dá se říct, že zbytek těla funguje v „úsporném režimu“. Ohroženy jsou tak zejména ty budoucí matky, které jsou náchylné k omdlévání a závratím. Během pádu by mohly zranit nejen sebe, ale také samotný plod.

Nízký tlak u dětí

Ačkoliv u malých pacientů není hypotenze příliš častá, může se objevit v důsledku různých zdravotních komplikací. Na vině bývá například nepřiměřený stres nebo prodělaný úraz. Výjimkou pak nejsou obtíže v podobě celkové únavy a ospalosti, přičemž další projevy zahrnují mdloby, závratě, mžitky před očima, bledost a studené končetiny.

V případě, že tyto symptomy přetrvávají dlouhodobě a nepříjemně ovlivňují život malého pacienta, je nutné konzultovat problém s pediatrem, který obvykle doporučí režimové změny nebo jiný způsob léčby. Problémy pak mohou nastat také u hubených a vysokých dospívajících dětí, které si často stěžují na motání hlavy nebo omdlévání.

Diagnostika

Že se pacient opravdu potýká s nízkým tlakem, se dá zjistit pomocí opakovaného měření hodnot krevního tlaku. To je v domácím prostředí vhodné provádět pomocí kvalitního tlakoměru, nejlépe dvakrát ráno a dvakrát večer. Před měřením byste měli být alespoň pět minut v klidu, přičemž tlak následně měřte vsedě, s nataženou paží na úrovni srdce a oběma nohama na zemi.

Ještě než se vydáte k lékaři, měli byste svůj tlak alespoň sedm dní v kuse zaznamenávat, aby mohl porovnat dané hodnoty s tím, co naměří u sebe v ordinaci. Potvrdí-li se následně diagnóza nízkého tlaku, lékař vám doporučí, co na nízký tlak pomáhá, jaká režimová opatření je nutné dodržovat a případně jaké léky na nízký tlak užívat.

Léčba hypotenze

Léky na hypotenzi se užívají jen ve výjimečných případech, zejména pokud hrozí poškození některých orgánů, které jsou citlivé na nedostatek krve. Jedná se hlavně o mozek a ledviny. Lékařskou pomoc by však měl vyhledat každý, kdo pociťuje časté mdloby a mžitky před očima nebo má problémy s viděním.

Jak zvýšit tlak?

Ještě než lidé začnou své problémy s nízkým tlakem řešit, obvykle je zajímá, jak vyrovnat krevní tlak bez toho, aby museli hned navštívit doktora. Tlak se totiž dá často zvýšit i bez pomoci léků. Mějte ovšem na paměti, že léčba nízkého tlaku je hodně individuální a v první řadě závisí na tom, co tyto zdravotní komplikace vyvolalo.

Zásadní je většinou úprava životosprávy, celkové zlepšení kondice a dodržování některých režimových opatření. Nemocný by měl častěji větrat, aby měl dostatek čerstvého vzduchu, a samozřejmě pomáhá také pravidelný pohyb. Obecně se pak doporučuje přestat s kouřením nebo tento zlozvyk alespoň omezit na minimum.

Pokud jde o jídelníček, důležité je dodržovat pitný režim a jíst pravidelně, spíše po menších porcích. Dále se doporučuje zvýšit přísun vitamínu C, hlídat si objem sodíku v konzumovaných potravinách a případně zvýšit příjem soli. Oběhový systém je pak možné rozproudit také díky otužování. Kromě toho by si pacienti měli dát pozor na rychlé změny polohy i dlouhé stání na místech s vydýchaným vzduchem.

Přemýšlíte, zda káva a nízký tlak představují dobrou kombinaci? Obecně se tento nápoj sice považuje za spolehlivý prostředek, který by měl krevní tlak úspěšně zvýšit, ale ve skutečnosti by si měl člověk dát na jeho konzumaci pozor. Káva opravdu krevní tlak rychle zvyšuje, ale má také močopudné účinky a stejně skokově tlak poté snižuje, a to dokonce pod původní hladinu.

Léky na nízký tlak

Jaká je u hypotenze léčba, pokud žádná režimová opatření nepomáhají? V takovém případě je na místě co nejdříve vyhledat lékaře, který pacienta vyšetří a doporučí vhodnou terapii. Pokud se jedná o akutní hypotenzi a člověk upadl do šokového stavu, je nutné okamžitě situaci řešit. Pomoci mohou léky na zvýšení tlaku podávané nitrožilní cestou, což krevní tlak dočasně stabilizuje.

Prokáže-li se, že je za nízký tlak zodpovědné jiné onemocnění, léčba by se měla soustředit především na tuto prvotní příčinu obtíží. Léky na nízký tlak se předepisují spíše výjimečně u pacientů se závažnějšími zdravotními komplikacemi, přičemž mezi tyto medikamenty patří například lék zvyšující odpor tepen na periferii.

Prevence

A jak nízkému tlaku předejít? Obecně se doporučuje dostatek pohybu, vhodný je zejména běh, aerobic nebo plavání. Při dlouhém sezení je dobré křížit nohy, aby se do mozku dostalo více krve. Z bylinek je pak dobré užívat ginkgo bilobu, zázvor a kokošku pastuší tobolku.

60 comments

 • Trpím na nízký tlak, hlavně diastolický. Jsem po infarktu a mám bypas už 15 let. Lékař nebere na zřetel tlak 98/48 a tep 48. Zažádala jsem o Holtra, tlak mi i někdy skáče. Co to má za význam, když jsem z ničeho nic měla během dne i 160/100, pak se udělal průměr za 24 hodin a ten vyšel 115/80 a tep 60. Beru Concor a ten mi spolehlivě snížil i dnes tlak na 120/48 a tep 48. Je mi pořád slabo, špatně, ale doktor mi už řekl, že mám špatný tlakoměr. Blbost, nechala jsem ho zkontrolovat a dokonce současné měření s lékařským. Už před infarktem mě nebrali vážně a do týdne už jsem jela. Lékařů je málo a nás lidí je hodně.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Aleno,

   je vidět, že ne všichni lékaři jednají lege artis. Je velkou chybou, že Vás nevyslechl a nebral na Vaše připomínky ohled. Pokud je to jen trochu možné, začněte se s tímto problémem léčit u jiného internisty. Až bude Váš tlak stabilizovaný, bude kontrola nutná cca 1x za rok, zvážili bychom i dojíždění.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

  • Dobrý den, je mi 36 let a už od puberty trpím na nižší tlak. Nicméně v poslední době se to pořád zhoršuje. Časté bolesti hlavy, motání, závratě, pocit na zvracení, návaly horka a bušení srdce. Vím že na to vyloženě léky nejsou a pomůže přenastavit životosprávu. Nicméně již pár měsíců pociťuji právem oku, respektive v horním víčku nepříjemné cukání. Je to skoro denně…nebolí to ale je to obtěžující. Může to mít souvislost s mým tlakem? Děkuji

   • Redakce Zdraví.Euro.cz /

    Dobrý den, Gábino,

    cukání v oku by spíše nemělo souviset s nízkým tlakem. Cukání v oku můžete prokonzultovat s neurologem.

    Redakce Zdraví.euro.cz

  • Dobrý den jsem v 31 tt a tlak mám hodně nízký 98/72 mám se něčeho obávat?

   • MUDr. Thai Bao Han /

    Dobrý den,

    fyziologicky u těhotných žen dochází k poklesu krevního tlaku, vaše hodnoty odpovídají. Jen na sebe dávejte pozor, abyste někde neztratila vědomí a neupadla. Káva zpočátku krátkodobě zvýší tlak, ale pozor, poté působí močopudně a tlak snižuje. Více se obáváme hypertenze v těhotenství.

 • Je mi 25 let a tlak Mám 70/65 90 pulz? Co s tím mám dělat? .
  . ostropestřec jsem si koupila a mírně měním stravu. Nicméně nikdy jsem nejedla úplně nezdravě.
  Jsem štíhlá, jím 3-5 denně malé porce a vše zdravé, žádné uzeniny, pečivo a mléko též ne, cukr už též nekonzumuji.. či minimálně. Vše dobrovolně, cítím se mnohem lépe bez těchto jídel. Tělo je v jiném režimu.
  Teď jsem přidala vitamín C též a každé ráno piji vodu s citronem!
  Co mám dělat pokud se to nezlepší? Ale ono zlepší…..

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Anonymko,

   trpíte poměrně silnou hypotenzí. Doporučujeme návštěvu lékaře. Výšší puls je způsoben nízkým tlakem – vyšší srdeční činnost se snaží dopumpovat krev kam je potřeba pro nedostatek tlaku. Jste mladá, tlak se Vám v průběhu života ještě zvýší. Nebojte se více solit.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Ještě dodatek, jsem v šestinedělí již 5 týdnem, a to po interrupci. … I když pravda je, že nízký tlak jsem měla skoro vždy kdy jsem dosáhla pěkné postavy, ne vychrtlé ale štíhlé. Běžně sportuji, Od těhotenství ne přirozeně.. do teď… a musím zřejmě počkat ještě další dva týdny…?

 • Dobrý večer ,trpím na nízký tlak, stává se mi to občas zrovna dnes strašná bolest hlavy návaly horko najednou zima motání hlavy pak pocit na zvracení.Dnes jsem se dostala na tlak 86/59 a 65 tep. Když jsem asi před 3 roky byla v nemocnici na neurologii kvůli zablokovaným zádum a i ve spaní mi houkal přístroj nad hlavou ,že mi spadl tlak,tak doktor přišel a řekl mi, že na wc si dojdu ,že je to dobrý.A ,že se s tím nic stejně dělat neda.Mam to nějak řešit tyhle stavy jsou hrozný.Vubec nevím co mám dělat v tu chvili. Co pomůže.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Kateřino,

   s nízkým tlakem se bohužel nedá nic moc dělat, i když věříme, že je to velmi obtěžující. Je možné upravit životosprávu přidáním pravidelného pohybu či zvýšeným solením. Chybí nám tu údaj vašeho věku – pokud jste mladá, tlak se Vám jistě v průběhu života ještě zvýší. Pokud se nacházíte již v klimakteriu, je možné, že ty návaly horka jsou této příčiny. Váš tep je v normě.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den
  Před dvěma dny jsem si šel lehnout že půjdu spát a jak jsem ležel tak jsem cítil takovej tlak na hrudi a bušení srdce.
  Od té doby to mám do teď a dokonce i přes den.
  Je mi 17.
  Předem děkuji za radu.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Anonyme,

   nejlepší bude navštívit kardiologa, aby vyloučil jakékoliv srdeční onemocnění.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

   • Dobrý den,jsem po Rf izolaci plicních žil ,užívám léky Rytmonorm 3 krát denně 150 a xarelto 20,od zákroku mi padá tlak na cca 80/65 ,měla jsem i nižší je to velice nepříjemné ,je možné ze mi snižují tlak léky ?

    • MUDr. Thai Bao Han /

     Dobrý den,

     mezi nežádoucími účinky Rytmonormu je hypotenze. Nebere ještě další léky?

  • Anonym (Niky) /

   Dobrý den, je mi skoro 15, často se mi motá hlava, mám závratě, mžitky před očima či hučení v uších.. bývám často ospalá a to spím 8-10 hodin denně. Můj tlak je 90/60. Tep nevím.. znamená to, že trpím nízkým tlakem? Popřípadě co mám dělat? Přiznávám, že pitný režim moc nedodržuji, mohlo by to mít na to vliv?

   • MUDr. Thai Bao Han /

    Dobrý den, Niky,

    nech se vyšetřit u svého dětského praktického lékaře, ten tě příp. pošle k dětskému specialistovi.

 • Daniel Němec /

  Dobry den. Je mi 29 let a jsem vagotonik. Parasympatikotonie, pravdepodobne vrozena. Prumerny denni tep v klidu mam mezi 45 – 55. V noci klesa casto i pod 40. Oncas mam zavrate, pichani na srdci a v podzebri, studene koncetiny, zimomrivost, pak zas horko, zavrate, uzkost, pocit na omdleni. Jsem furt hrozne unavenej. Kdyz si vsak lehny, mam pocit, ze ty priznaky jsou spis horsi. V noci se pravidelne bydim kolem 2 – 3.00 s pocitem ze kazdou chvili prijde nejaky zachvat. Na holteru mi zjistili jen tu vagotonii a ze prej leky nejsou potreba. Ze lecit se to da jen dlouhodobe zmenou zivotniho stylu. Merim 184 a vazim 76 kilo. Tak 3x – 4x tydne sportuju. Kolo, beh, fitko. Ale zadny vrcholovy sportovec nejsem. Obcas jsem rano jak kdyby na me lezela celou noc tezka skrin. Sotva se zvednu, je mi na zvraceni. Nekdy i behem dne. Kdyz mam tyhle stavy v noci, tak si merim tlak a merim hodnoty jako 110-120/50-65. Ted pred chvili jsem se ale meril pres den a mel jsem 112/42. Neni ten diastolicky nejak moc nizky? Mam strach, ze muzu umrit. Nevim, jak to mam lecit. Vzdy jsem byl aktivni a v pohode. Mozna az moc uspechany clovek co neposedi. Ted bych nejradsi byl furt v posteli protoze jsem unavenej a ze strachu, ze jak nekam vyjdu chytnu nejaky takovyto stav. Zadne leky neberu. Hodne piju tekutiny. Jim pravidelne a snazim se vic solit a jist ovoce a zeleninu, doplnky uzivam vapnik, vitaminy formou sumaku, chlorelu, cerny cesnek, zelezo, ale nijak se to nemeni.

  Hrozi mi nejake nebezpeci? Zatim jsem nikdy neomdlel, ale bojim se, ze se mi zastavi srdce, nebo ze nebude schopne pumpovat dostatek krve do mozku nebo tak. Co mam delat? Jsem do 25.8. Na sluzebni ceste v Nemecku a je to hruza. Kazdy den mi to lezi furt v hlave. Mozna si to uz vyvolavam sam podvedome, nejake panicke ataky. Predevcirem v noci jsem se vzbudil klasicky s pocitem pred kolapsem, tep jsem mel kolem 50, nahle mi vsak vyletel a ja mel hrozny strach. Uz jsem skoro volal rychlou, ale nakonec jsem to nejak rozdejchal mokrym rucnikem na hlave, vodou a dychanim. Probpem se zadychavanim nemam, bych rekl. Bezna aktivita jako rychlejsi chuze schodu noseni prdmeetu me nezadycha. Kotniky mi neotekaji, ale mam neustale studene nohy i ruce.

  Hrozi mi nejake riziko, nebo jen musim proste bojovat a je to vse tou poruchou autonomniho nervoveho systemu, prevahou parasympatetiku a na zivote ohrozen nejsem?

  S podekovanim za jakoukoliv radu.

  Daniel

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Danieli,

   vagotonie je témeř vždy (bychom si dovolili říci) benigní onemocnění. Pokud netrpíte žádnou arytmií, tak vám žádné nebezpečí nehrozí. Je pravda, že ten diastolický tlak je zvláštně nízký, ale domácí měřiče nejsou příliš přesné. Víte jak správně měřit tlak? Je potřeba být 15min v klidu a poté si změřit 3x tlak, kdy se zprůměrují dva poslední tlaky. Je možné, že byste mohl trpět na lehké panické ataky? Jejich příznaky se takto lehce projevují. Co se týče kardiovaskulárního systému, pokud chodíte pravidelně na kontroly, tak by mělo být vše v pořádku.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,

  chci se zeptat, zda je podle vašeho názoru nutné jít hned na pohotovost nebo zda mám čekat na termín návštěvy u internisty v září. Jde o toto – kvůli sousedům, kteří bydlí nade mnou a stále mě v noci budí se u mě vyvinula silná hypertenze, kterou jsem nechtěla řešit léky, ale po stavech, kdy mě vezli do nemocnice s tlakem 250/120 jsem začala užívat Tezeo. Nejdřív to bylo super – měla jsem energii, splaskla jsem a přestaly mě bolet klouby. Ale po 3 týdnech užívání jsem přestala spát, jakoby můj mozek byl příliš nabuzený a vše mě vzbudilo a po probdělých nocích jsem pak měla silné deprese. V letáku Tezea jsem se dočetla, že to může způsobovat a rozhodla jsem se ho vysadit. Asi to byla chyba, protože druhý den bez Tezea jsem měla ráno hodně vysoký tlak, který po užití Euthyroxu ještě začal prudce stoupat. Jsem bez žlázy, proto Euthyrox. Okolo poledne jsem již měla pocit, že mi praskne srdce a tepalo mi ve spáncích a škubalo v ledvinách. Pak najednou ztěžkly nohy, hlava se mi motala a nemohla jsem dýchat. Změřila jsem si tlak a můj starý přístroj hlásil chybu, proto jsem změřila tlak znovu novým přístrojem a byl 100/98. Po hodině stoupl na 139/110. Pak zase klesl na 100/96 a od té doby se drží na té hodnotě. Také od té doby téměř nemočím. Dříve jsem musela močit téměř každou hodinu, nyní jen 2x za den. Mám tedy jít hned na pohotovost nebo čekat do září na termín u internistky?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Evo,

   máte možnost navštívit svého praktického lékaře v ranních akutních oknech? Doporučujeme nevysazovat léky bez lékařské kontroly, zvláště léky na tlak. Zlepšilo se vaše spaní po vysazení Tezea? Záleží jaký den v září máte naplánovanou kontrolu u internisty, ale pohotovost bych kromě naléhavých, život ohrožujích případech nevyužívala.

  • Zdravím, včera jsem si vzala prášek na bolesti plotének paltogal jen polovinu a spala jsem 4 hodiny. Ráno o půl čtvrté jsem musela vstávat do práce měla jsem nízký tlak hučení v uších závratě musela jsem dát hlavu k zemi a být zvohnuta 4 minuty aby se mi tlak zvýšil. Je mi teprve 31 a vážím kolem 50 kg výška 165. V dětství jsem na nízký tlak trpěla často neboť jsem mívala silnou menstruaci už od svých 9 let.

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat na váš názor. Rodina mě už ženě k lékaři, ale si nejsem jistá zda je to nutné. Je mi 29 let , jsem hubená, pracuji (poslední dobou je práce více fyzicky natočená než dříve), sportuji, snažím se pravidelně jíst – ne mívám pocit hladu. Nižší tlak mám odjakživa na to jsem zvyklá ale poslední dobrou se opravdu necítím. Bývám často unavená, přitom nemohu spát, spíše nedokážu usnout jako by můj mozek nedokázal vypnout. Poslední měsíc jsem unavená víc, pálí me oči a často praskají žilky v očích. Na nohách se mi objeví modřiny bez příčin. Před 14ti dny jsem po obědě šla na dílnu a z ničeho nic se mi začala točit hrozně hlava, sezení blyo lepší ale nesměla jsem pohnout hlavou, trvalo to asi dvě hodiny seděla jsem venku na vzduchu ale nepomohlo to. Vypila jsem 2l vody-Od rána do té doby. Bylo mi na omodlení, pak mě napadlo si vzít čokoládový bonbon a po něm se mi ulevilo. Oduvodnila jsem si to že potřebuji cukr – energii. Za týden se mi stalo něco podobného z ničeho nic se mi udělalo zle mžitky před očima, motání hlavy, pískání v uších a černo před očima (byla jsem venku zrovna), šla jsem směrem domu po 5ti schodech jsem se roztrepala zimou. Pak tlak na břicho. V letěla jsem tak tak domů. Z toho tlaku jsem musela jednou na toaletu (řidčí stolice), lehla jsem si a položila jsem si nohy. Bylo mi hrozně zle, pak jsem to nějak zaspala a poslala jsem celkem 9hodin což je na mě hodně. Půjčila jsem si tlakoměr a na druhý den jsem měla tlak 83/58 p 95, pak 94/67 p 84, 88/66 p 81, 69 /69 p 80. Dnes dopoledne 85/65 p 87. Měřím se v pravidelných časech každý den pokud to jde. Nad 90 se většinou dostanu jen po cvičení po čase zase klesne. Jako dite jsem měla šelest na srdci dvakrát. Jim zeleninu ovoce, více solim teď ale nepomáhá. Mám dát na rodinu a navštívit lékaře a nechat se vyšetřit kardiologem ? Děkuji Sandra

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Sandro,

   děkujeme za vás příspěvek. Navštivte svého lékaře, který vás předběžně vyšetří, udělá krevní testy a napíše žádanku na vyšetření kardiologem. Váš krevní tlak je opravdu nižší. Tepová frekvence je v normě. Až se zjistí příčina, věříme, že se budete cítit lépe.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Josef Slavík /

  Dobrý den,padá mi tlak.Jeden den mám 108/74 – 75,další den 68/48 – 45, 84/66 – 89 atd.Mám srdeční aritmii a prodělal jsem oboustranné srdeční selhání.Je mi 65 let.Děkuji Pepa.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Slavíku,

   navštivte prosím svého kardiologa k důkladnějšímu vyšetření. Je možné, že bude stačit jen úprava medikace.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Markéta Palová /

  Dobrý den. Je mi 42 let. Ráda bych se zeptala co to znamená. Zima, únava, slabost celého těla a bolest svalů a kloubů tlak 118 65 61 tepů. Potom povysavám nebo uklidím a slabost, pocit na zvracení a zima tlak 124 67 71 tepů. Pak si odpocinu a jsem v klidu cítím pocit na zvracení, bolest v horní část zad, zadýchávám se, jsem dušná a je mi slabo hlavně když zvednu ruce 133 71 65 tepů. Chodím co dva roky na kontrolu s nedomykavostí srdeční chlopně. Jen drobná nedomykavost mitrální chlopně. Léky neužívám. Pouze Alvesco na astma. Děkuji Markéta

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Palová,

   nechte se určitě vyšetřit u vašeho praktického lékaře. Poslechne si srdce, plíce, odebere vám krev – namátkou např. zkontroluje krevní obraz, nabere hormony štítné žlázy atd. Pokud bude potřeba, pošle vás na kontrolu ke kardiologovi.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, pět let beru léky na vysoký tlak.Byla mě dělaná lumbální punkce a od té doby mám tlak nízký, že mě musel lékař léky vysadit.Je možné, že je to způsobeno tím?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Veroniko,

   děkujeme za dotaz. Je vysoce nepravděpodobné, že by lumbální punkce měla vliv na snížení krevního tlaku.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Jana Humlíčková /

  Dobrý den. Beru léky vysoký tlak Termisartan 80. 1/2 a 1/2 večer. Poslední týden mám ráno tlak 115/65 p 65, po požití léků mi tlak stoupne na 145/100 P 75. A zároveň mě už delší dobu bolí záda mezi lopatka,víc na levé straně. Praktik řekl, že je to od patere. Může to ovlivňovat tlak?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Humlíčková,

   bolest ovlivňuje krevní tlak. Pokud si praktik neporadil s bolestí zad, řešte problém s ortopedem/revmatologem/fyzioterapeutem.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • pokaždé, když vstanu, zamotá se mi hlava a nic nevidím. Už několikrát jsem omdlela. Když vycházím z metra je to, to samé. Jednou jsem dokonce omdlela v restaurace. Bylo to opravdu nepříjemné a bojím se, že se to bude opakovat. Doktorka mi na to řekne, že mám pít víc vody a to je všechno. Piju hodně vody i bez jejího doporučení. co s tím mám dělat? poradte mi prosím

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Mono,

   s nízkým tlakem se bohužel nedá nic moc dělat, i když věříme, že je to velmi obtěžující. Je možné upravit životosprávu přidáním pravidelného pohybu či zvýšeným solením. Chybí nám tu údaj vašeho věku – pokud jste mladá, tlak se Vám jistě v průběhu života ještě zvýší. Pokud se nacházíte již v klimakteriu, je možné, že ty návaly horka jsou této příčiny.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Je mi 52 let, již 10 let mám menopauzu. Tlak jsem měla vždy nízký. Poslední dobou mívám 100/70, 90/65 a tepů 60-75. Doufala jsem že se věkem zvýší. Kvůli problémům v menopuze užívám Menoflavon. Od té doby se mi tlak ješte snižuje. Když je mi zle vezmu si půl lžičky soli. Vadí to? Jsou nějaké byliny na úpravu tlaku?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Heleno,

   tlak máte nižší, ale pořád v toleranci zdraví. Příznaky nízkého tlaku jsou nepříjemné, ale vyvažují rizika u hypertenze. O bylinkách nevíme, ale možná by vám mohl poradit váš praktický lékař.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý ten, chtěla bych se zeptat jestli tlak kolem 101/46 normální. Občas mívám i mžitky před očima. Váhu mám normální, stravu vyváženou a závodně sportuju.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Kateřino,

   máte velmi nízký diastolický tlak. Určitě by vás měl vyšetřit internista, jestli nemáte nějaké skryté přidružené choroby. Většinou se ale nedá nic moc s tímto problémem dělat, ale pořád je to lepší varianta než hypertenze.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Dobrý den je mi 20 let a dost často mám nízký tlak. V mojí rodině je vysoký tlak všichni mají 130/88(vryblizne v tomhle rozmezí) a já mám tlak 95-110/60-65….Léčím se s ledvinovými kameny může to mít s tímhle spojitost? Dost často mám závratě motání hlavy a zimnici i když je v místnosti 27 stupňů. Problémy jsem říkala svoji doktorce ale ta mi řekla že je vše v pohodě a toto je normálni.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Verčo,

   popsané příznaky patří k nízkému krevnímu tlaku. Jste ale zatím velmi mladá, tlak se vám v průběhu životě ještě zvýší. Příznaky hypotenze jsou někdy velmi nepříjemné, neohrožují vás ale komplikace pramenící z hypertenze. S renální lithiázou není spojistost s hypotenzí. Je možné upravit životosprávu přidáním pravidelného pohybu či zvýšeným solením.

   Redakce Zdraví.euro.cz

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Dobrý večer chci se zeptat zda to může být nízký tlak bušení srdce zimumrivost bolení hlavy motá i hlavy je mi chvílemi na zvracení mziky před očima
  Jsem 5 měsíců po porodu a moc s malým nespíme jelikož kojím a mám často tyhle stavy na EKG jsem byla několikrát a vše v pořádku ale ten pocit když chci si lehnout a usnout je děsný.. Mám úplně hrůzu usnout když si lehnu tak se mi v leze motá hlava nebo mám jakoby stav že bych měla přestat dýchat tak si právě nejsem jistá zda jeto vyčerpaní nebo nízký tlak
  Je mi 27let a tohle jsem myvala i v těhotenství

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Danielo,

   tyto příznaky ukazují na nízký tlak, únava může příznaky potencovat. Poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, ale více pijte a můžete zkusit přidat nějakou pohybovou aktivitu. Z lehu do stoje se zvedejte opatrně přes bok.

   Redakce Zdraví.euro.cz

  • Já mám přesně to co vy taky sem měsíc po porodu a pořád se mi toci hlava a jsem pořád unavená už nevím co s tim také jsem to měla i tehotenstvy a tvrdily mi na gindě že až porodim vše odezní ale zatím nic dělám si starostí někdy nejsem schopná ani vzít maliho na ruku jestli na něco přijdete dej te mi vědět prosím

   • MUDr. Thai Bao Han /

    Dobrý den,
    nechte se vyšetřit u praktického lékaře, nechat si přeměřit tlak, atd.. Případně se doplní odběry, další doplňující vyšetření.

 • Dobrý den, je mi 18 a trpím na nízký tlak. Nejčastěji se mi pohybuje okolo 85/65 (tep 85-90, jak kdy), ale někdy také mám 71/51. Občas se mi stane, že když jsem třeba v prostředí, kde se mi špatně dýchá, viz. večer po horké vaně nebo i nějaké velké fyzické zátěži (u které je třeba hodně dýchání, nějaké cvičení například) jako kdybych začala lapit po dechu a trvá to nějakou chvíli a někdy se mi zatmí u toho před očima i nějaké ty mžitky se objevují a moc nevidím (přitom mám výborný zrak a žádným problém s očima nemám). Po chvilce, jak se “uklidnim”, tak je vše v pohodě. Netvrdím, že tyto jevy mám neustále, ale občas se to přihodí. Jsou to také příznaky nízkého tlaku?

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Anonyme,

   vámi popisované příznaky patří mezi příznaky nízkého tlaku. Specifická účinná léčba moc není, ale pomoci by vám mohl zvýšený přísun tekutin, více solit, z horizontální polohy do vertikální se opatrně pomalu zvedat přes bok. Vyhýbejte se horkému zadýchanému prostředí. Nízký tlak je nepříjemný, ale neohrožuje vás na životě jako vysoký tlak. Tlak se vám v průběhu života ještě zvýší.

   Redakce Zdraví.euro.cz

 • Věra z Brna /

  Dobrý den.Je mi 76 let. Celý život jsem abstinent, nekučačka,nepiji ani KÁVU. Léčím se již 30 let s vysokým tlakem, beru TWYNSTA 1-0-0. Od minulého týdne mívám mžitky před očima, které po pijí COCA_COLY zmizí, druhý den jsou opět. Včera mi dal syn nový tlakoměr a když jsem se změřila, měla jsem tlak 94/48…puls 40. Ráno i několikrát dnes opět tlak velice nízký. NYNÍ 107/74 -78. Na tlakoměru se mi stále ukazuje srdíčko a píši, že mám navštívit lékaře. Tlakoměr 0MRON. Nikomu jinému toto upozornění neukazuje .Navíc mám bolest v zádech pod levou lopatkou a oteklé nohy. Je 17.15 hod a naše obvodní lékařka tam už není . Prosím o radu, co dělat. Děkuji Věra Čokovská, Brno.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, paní Čokovská,
   určitě doporučuji navštívit praktického lékaře či internistu, který vás sleduje. Bylo by vhodné kardiologické vyšetření (EKG, ECHO srdce), vč. kontroly medikace, kterou užíváte.

 • Dominika Volfová /

  Dobrý den, je mi 23 let, sportuji a celkově žiji zdravě. Poslední dobou trpím ale na motání hlavy, bušení srdce, závratěmi, unavenost a tíhou na hrudi. Tlak mi nestoupne výš než na 103/ 65 pulz kolikrát 103, ale většinou 93. Jedná se o nízký tlak- pokud se nepletu ?

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, paní Volfová,
   tento naměřený tlak je na dolní hranici normy. Přesto kvůli vašim příznakům doporučuji kardiologické vyšetření (EKG, ECHO).

 • Milada Píšová /

  Dobrý den,jmenuji se Milada je mi 67 let a díky tlaku nemohu někdy vstát z postel, létají mi oči, je mi na zvracení a omdlení, také si nevím rady. Letos v letních měsících je to mnohem horší, snažím se pít bylinkové čaje ale moc to nepomáhá. Co bych měla dělat děkuji.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, paní Píšová,
   navštivte svého praktického lékaře k přeměření krevního tlaku. Tlak je nejlépe měřen opakovaně, po např. 15 min klidu. Dle výsledků lékař předepíše medikaci, popř. navrhne další vyšetření.

 • Růžena Buchtová ročník193636 /

  mám diabetes melitus- a po používání prestance 5-10 mi klesnul tlak i pod 30- vyřadila jsme prestance a neberu žýádný lék na snížení tlaku- zlepšilo se to a mám spodní hranici okolo 60
  je to správné rozhodnutí

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   i když se cítíte lépe, informujte a poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, který vám léčbu nasadil.

 • Mají se brát léky na vysoký tlak, když při naměření je naopak nízký?

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   ano, antihypertenzní léčba se nesmí přerušit, pouze pokud by vám příliš nízký tlak dělal obtíže – v tom případě je třeba léky pouze změnit.

 • Dobrý den. Můj přítel 40 let je rok a půl po mozkové příhodě,z důvodu zlomeniny dolní končetiny a následné sráženine která se mu utrhla a dostala do mozku. V tu dobu jsme i zjistili že má v mozku v hlavní tepne uz nějaký čas srazeninu která z 80% brání průtoku krve do právé části. Takže se nesmí ani nijak přetěžovat.
  Včera jsme skončili v nemocnici po tom roce a půl s tím ze ho zas začala “neposlouchá” levá noha a je příšerně unavený.
  Naměřili mu tlak 80/54.A tep má běžně před spaním +- 40. Můžete poradit nejlepší variantu k tomu aby si tlak zvysil a zároveň aby mu to nijak neuskodilo co se týče té srazininy v mozku? Prostě aby nebyl stále tak vyřízený. Děkuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   vzhledem k mozkové příhodě není vhodné zvyšování tlaku, doporučím jen pravidelný pohyb, pestrou stravu a nestresovat se, nekouřit. Více vám poradí ošetřující lékař.

 • Dobrý den
  Je mi 23.let a celý život sportuji, dříve sem hrál fotbal, nyní posiluji ve fitness centru (bez žádných dopingových látek) stravuji se pestře, kvalitně a zdravě.hodně ovoce, zeleniny, ořechy, kvalitní sacharidy a maso v rozumné míře cca 100-200g denně, nekdy i vynechám. Prostě minimum zpracovaných potravin a tzv. junk food. Za celý život jsem měl alkohol, že bych to spočítal na prstech rukou a nohou a poslední 3 roky nepiji vůbec. Hlídám si spánek, abych spal alespoň 7-8h a nekouřím.
  Poslední dobou mě trápí nízký DIASTOLICKÝ tlak- ten diastolický tlak mám kolem 60 ale většinou i klidně i 57,54… Systolický mám kolem 120,124cca… tep kolem 50-60 z výše uvedených příznaků
  mám závratě, motání hlavy a zrakové problémy a někdy nevysvětlitelná nevolnost.
  někdy se mi stává, že to při tréninku nemohu udýchat, nebo mám divný pocit, ale to může být intenzitou tréninku. Kafe nepiji, ale dost často jsem používal předtrénikový nápoj na cvičení, ale nepřekračoval sem doporučenou dávku kofeinu 200mg. nyní sem předtréninkový napoj vysadil a piji menší kávu, ktera toho kofeinu obsahuje méně. Jídla sem si moc nesolil, protože mi to tak chutnalo a neměl sem potřebu solit, nyní se snažím více solit, ale stále diastolický cca 60-50…
  Ještě mě napadlo jestli to nemůže nějak souviset s doplňky stravy na bázi multivitamínů a multiminerálu,vitamíny doplnuji docela dost + zinek, horčík… ale řekl bych že je to u sportovce normální a maximálně bych nadbytek vyloučil močí..tato souvislost napadla moji mamku, ale přijde mi absurdní. CCA před rokem mi bylo natočeno EKG a v pořádku.
  ale člověk nikdy neví….mohu vás poprosit o vysvětlení nízkého diastolického krevního tlaku, popřípadě jak ho zvýšit, či jestli si mám dojít k lékaři.
  Děkuji mockrát za pomoc a přeji hezký den.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   a pijete dost tekutin? Věřím, že nízký tlak je nepříjemný, ale vždy je lepší mít nízký tlak než vysoký tlak. S přibývajícím věkem se tlak bude zvyšovat. U nízkého tlaku je třeba dávat pozor, pokud se vám často motá hlava, abyste neomdlel a nepřivodil si úraz. Pokud vás to hodně omezuje v běžném životě, navštivte praktického lékaře., který případně doplní další vyšetření (vyšetření srdce, endokrinol. vyšetření, atd.)

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top