Očkování dětí přispívá ke zdraví celé společnosti. Jaké vakcíny jsou povinné?

Ačkoli je očkování některými lidmi zavrhováno a někdy dokonce označováno za škodlivé, stále představuje nejúčinnější metodu prevence na světě. A přestože se někdy neobejde bez vedlejších účinků, pro zdraví světové populace je naprosto nezbytné. Díky plošné aplikaci jednotlivých vakcín lékaři zabraňují šíření a rozvoji mnoha životu nebezpečných infekcí. Víte, kdy své dítě nechat očkovat?

Očkování se v posledních letech stalo jedním z nejkontroverznějších témat, která hýbou nejen českou společností. Zatímco ho odpůrci považují za nebezpečné, zpochybňují jeho složení a poukazují na možné vedlejší účinky, lékaři apelují na jeho nezbytnost. Kromě toho, že vakcíny představují nejúčinnější formu prevence, zabraňují totiž také šíření nebezpečných infekcí. Vždyť právě díky očkování se některé z nich již podařilo vymýtit. Dnes už se tak například vůbec nesetkáte s pravými neštovicemi.

Proč své děti očkovat?

Jak už zaznělo výše, očkování je nezbytná zdravotní prevence, která je důležitá pro zachování zdraví celé společnosti. Odhaduje se, že bez vakcinace by ročně zemřelo asi 500 dětí a další tisíce by čelily komplikacím či trvalým následkům prodělané infekce. Výsledkem dobré proočkovanosti je pak to, že se s některými nemocemi setkáváme jen zřídka anebo vůbec. A pokud se konkrétní mikroby podaří z populace zcela vymýtit, lze očkování proti nim omezit či dokonce zastavit. Tak jak se stalo v případě tuberkulózy, proti které se již plošně neočkuje.

Současně ovšem nelze zastírat, že s sebou očkování přináší jistá rizika v podobě vedlejších účinků. Těmi jsou zpravidla:

  • Únava
  • Horečka
  • Zarudnutí či otok v místě vpichu
  • Vyrážka

Je však důležité podotknout, že spojení s rozvojem autismu, alergií či astmatu, o kterém hovoří odpůrci očkování, však prokazatelně neexistuje. Jejich přesvědčení o opaku je založené na klamavé studii Andrewa Wakefielda, který ji v roce 1998 publikoval v britském časopise Lancet. Po několika letech byla studie označena za klamavou a stažena.

Proti jakým nemocem se v Česku očkuje povinně?

Vakcíny, které jsou v České republice běžně k dispozici lze rozdělit na povinné a nepovinné. Povinně se u nás očkuje proti:

Dětské vakcíny

Mezi povinné dětské vakcíny patří hexavakcína, kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím, kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli, a nakonec kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně.

Hexavakcína

Jak už název napovídá, hexavakcína dítě chrání hned před šesti nebezpečnými nemocemi. Konkrétně obsahuje látky proti: záškrtu, tetanu, černému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilu influenzae a dětské obrně. Aplikuje se třemi základními a popřípadě jednou posilující dávkou s tím, že první se dítěti podává v 9. týdnu života, druhá ve 4. měsíci a třetí mezi 11. a 13. měsícem.

Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím

Vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím obsahuje živou očkovací látku a aplikuje se ve dvou dávkách. První je dítěti podána během 13. a 18. měsíce života a druhá následuje mezi 5. a 6. rokem.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli

Mezi 5. a 6. rokem věku se provádí také přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně

Vakcína na přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské obrně se dětem aplikuje mezi 10. a 11. rokem.

Pravidelné očkování určité skupiny dětí

Kromě pravidelného očkování jako takového existují také vakcíny, které jsou povinné jen pro určitou skupinu dětí. Konkrétně se jedná o vakcínu proti tuberkulóze a hepatitidě typu B.

Tuberkulóza

Vakcína proti tuberkulóze se aplikuje jen u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení anebo popřípadě lékař pro děti a dorost. Očkování se provádí na pracovištích kalmetizace, a to na základě dotazníku, který popisuje rizika nákazy tuberkulózou. Dokument musí být vyplněn lékařem i rodiči dítěte. Vakcína je pak aplikovaná v období od 4. dne do 6. týdne po narození.

Hepatitida typu B

Očkování proti hepatitidě typu B se provádí u novorozenců matek, které mají pozitivní nález zmíněného viru. Vakcína musí být dítěti podána nejpozději do 24 hodin od jeho narození.

Nepovinná dětská očkování

Kromě očkování, která jsou pro všechny děti povinná, a tudíž i hrazená pojišťovnami, mají rodiče možnost své děti očkovat také nepovinnými vakcínami. Mezi ty patří očkování proti:

Očkování dětí přispívá ke zdraví celé společnosti. Jaké vakcíny jsou povinné?
4.2 (83.46%) 52 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top