Syndrom neklidných nohou způsobuje poruchy spánku. Jak se ho zbavit?

Syndrom neklidných nohou (SNN) je neurologické onemocnění, pro které je charakteristické nutkání pohybovat končetinami. V rozvinuté formě způsobuje tato zdravotní komplikace problémy se spánkem a zhoršuje kvalitu života nemocných. Pomoci může změna životního stylu nebo léčba pomocí vhodně zvolených léčivých přípravků.

Co je SNN?

Syndrom neklidných nohou, který je v zahraničí známý také pod zkratkou RLS (restless legs syndrome), patří v dnešní době mezi poměrně časté zdravotní problémy. Ve skutečnosti se však nejedná o nic nového, příznaky tohoto onemocnění totiž byly poprvé popsány již v sedmnáctém století a jako diagnóza existuje od roku 1945.

Podle lékařů trápí syndrom neklidných nohou v České republice téměř milion pacientů a častěji se vyskytuje u žen. První příznaky se mohou dostavit již v dětství, zatímco s postupujícím věkem obvykle nabírají na intenzitě. Onemocnění však může propuknout v podstatě v jakémkoliv věku. Syndrom neklidných nohou přitom postihuje především dolní končetiny, ale v některých případech mohou být zasaženy také ruce a trup.

Příčiny vzniku

Z čeho vzniká syndrom neklidných nohou? Přesný mechanismus, jak tato choroba vzniká, prozatím není známý. Odborníci se nicméně domnívají, že má neurologické příčiny. Svou roli však mohou hrát také další důležité faktory, jako je genetika, nedostatek železa či další onemocnění. Jak přesně se však nemoc spouští, je prozatím stále záhadou.

Formy onemocnění

Syndrom neklidných nohou se vyskytuje v primární a sekundární formě. Co se týče primární formy, ta není spojena s žádným dalším onemocněním a podle lékařů je zde důležitým faktorem především genetika. Syndrom neklidných nohou má totiž v takovém případě v polovině případů rodinný výskyt.

Sekundární forma SNN je podmíněna jiným onemocněním či změnami v lidském organismu. Lékaři spojují syndrom neklidných nohou například s těmito faktory:

Příznaky onemocnění mohou zhoršovat také některé léky, jako jsou antiemetika, antipsychotika, antidepresiva nebo některé přípravky proti nachlazení a alergiím s obsahem antihistaminik.

Jaké má syndrom neklidných nohou příznaky?

Typickým projevem syndromu neklidných nohou je nesnesitelné nutkání pohybovat končetinami, které je většinou vyvolané nepříjemnými pocity v nohách, jako je slabé brnění, mravenčení, svědění, nebo dokonce ukrutná bolest. Nejčastěji se toto nutkání objevuje v klidovém stavu, kdy pacient není aktivní, nebo večer před usnutím.

Lidé si dále stěžují také na tyto projevy:

  • Bolesti lýtek
  • Štípání nebo lechtání
  • Chladnutí či zteplání končetin
  • Pocit těžkých nohou
  • Otoky
  • Zvýšená tvorba žilek
  • Sklon k tvorbě varixů

V důsledku syndromu neklidných nohou se u některých pacientů rozvíjí také další nepříjemná zdravotní komplikace, a to dlouhodobá nespavost. Syndrom neklidných nohou totiž ruší usínání a spánek. Pacienti následně mají problémy se soustředěním, trápí je deprese a nejsou schopní běžně fungovat. Některým osobám činí obrovské potíže také delší cestování nebo situace, které vyžadují dlouhé sezení.

Většina lidí (80 %), které trápí syndrom neklidných nohou, si stěžuje také na onemocnění označované jako PLMS neboli periodické pohyby končetin ve spánku. Pro něj jsou charakteristické mimovolné trhavé či škubavé pohyby, které pacienta obtěžují v průběhu noci.

Diagnostika SNN

Určit správně diagnózu syndromu neklidných nohou je možné pouze pomocí kvalitně provedené anamnézy. Lékaři se při tom zaměřují na přítomnost čtyř základních kritérií. Patří sem nutkání pohybovat končetinami, které vyvolávají nepříjemné pocity (parestezie), zhoršování příznaků v klidu, zhoršování příznaků večer či v noci a skutečnost, že nepříjemné pocity odezní společně s pohybem.

Co se týče problémů se nespavostí, dále se k diagnostice využívá také polysomnografické vyšetření, které monitoruje právě pacientův spánek. Skládá se z vyšetření pomocí elektroencefalografu, kdy dochází ke snímání elektrických potenciálů mozku z povrchu hlavy, záznamu elektrické aktivity svalů, záznamu pohybu očí, záznamu dýchání a aktigrafie.

Pro vyloučení dalších onemocnění se často provádí také laboratorní vyšetření krve. Díky tomu je možné stanovit diagnózu dalších komplikací, jako je například nedostatek železa.

Léčba SNN

Lidé často považují symptomy SNN pouze za projev sedavého způsobu života či stárnutí nebo se bojí, že jsou příznaky příliš vágní a těžce popsatelné, a proto lékaře vyhledají až pozdě. To je velká chyba, protože vhodná terapie může obtěžující symptomy zmírnit či zcela potlačit. Jaká tedy pomáhá na syndrom neklidných nohou léčba?

Pacientům, kteří trpí mírnou formou syndromu neklidných nohou, obvykle pomůže změna životního stylu. Ta spočívá například ve cvičení, změně jídelníčku nebo ve snížení konzumace kofeinu, alkoholu a tabáku. Zároveň pomáhá dodržování pravidelného spánkového režimu, masáže nohou či různé obklady. Je dobré vyřešit s lékařem i nedostatek železa, kyseliny listové a hořčíku v organismu. Ačkoliv však režimová opatření mohou ulevit od nepříjemných projevů, nemoc nevyléčí.

U středních a těžkých případů je často nutné přistoupit k farmakologické léčbě. Zde je důležité provést klinické studie a zařadit do nich různé druhy léčiv, protože každému pacientovi může pomoci něco jiného. Mezi nejčastěji předepisované léky patří dopaminergní látky, které zvyšují hladinu dopaminu v mozku či gabapentin enacarbil a pregabalin. Dále se předepisují také benzodiazepiny, opioidy a antikonvulziva.

U sekundární formy syndromu neklidných nohou samozřejmě pomůže především léčba onemocnění, které patří mezi vyvolávající příčiny této poruchy.

Syndrom neklidných nohou v těhotenství

Prevalence syndromu neklidných nohou u těhotných pacientek se pohybuje zhruba mezi 10 a 25 %. Nutkání pohybovat končetinami nabývá na intenzitě postupně a nejhorší bývá situace v průběhu třetího trimestru. Léčba je problematická, jelikož většina doporučovaných přípravků je v těhotenství kontraindikována. Užívá se proto železo a magnesium. Po porodu problémy obvykle vymizí.

Syndrom neklidných nohou u dětí

Syndrom neklidných nohou často trápí starší pacienty, ale projevit se může už v dětství nebo v průběhu dospívání. Malí pacienti pak často mají potíže s usínáním a udržením spánku. Z toho důvodu se po ulehnutí převalují v posteli, propínají a skrčují nohy, třou je o sebe, kopou nohama nebo znovu vstávají, aby si ulevili chůzí.

Dítě trpící syndromem neklidných nohou může vykazovat výrazný motorický neklid, což se podobá příznakům ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Zároveň se může projevit PLMS, agresivní chování vůči okolí, deprese a úzkostlivé stavy.

Pokud se tyto problémy objeví, je třeba včasná a komplexní diagnostika, která spočívá především v tom, že dítě by mělo být schopné popsat příznaky svými slovy. Co se týče léčby, v první řadě je nutné odstranit faktory, které mohou SNN zhoršovat, jako je například nedostatečná spánková hygiena či deficit železa. Dále je dobré upravit denní režim, zařadit relaxační techniky a pravidelně cvičit. V závažnějších případech se používá farmakoterapie.

Syndrom neklidných nohou způsobuje poruchy spánku. Jak se ho zbavit?
4.5 (90.48%) 21 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top