Přetrvávající třes byste neměli podceňovat. Může jít o projev závažného onemocnění

6. 6. 2024 7:30
1 nový názor
Autor: Depositphotos/AndreyPopov

Třes je neúmyslný rytmický svalový pohyb, jehož příčiny mohou být velice různorodé. Zažít ho mohou i zcela zdraví lidé, a to třeba v důsledku prochladnutí či stresu. Třes ovšem zároveň patří mezi příznaky některých vážných onemocnění, jako jsou Parkinsonova choroba či roztroušená skleróza. Kromě dospělých mohou chvěním trpět i děti či dospívající jedinci.

Co se dozvíte v článku
 1. Co je třes?
 2. Co způsobuje třes?
 3. Typy tremoru
 4. Diagnostika tremoru
 5. Léčba tremoru
 6. Třes rukou u dětí

Co je třes?

Třes, odborně označovaný jako tremor, je mimovolní rytmický svalový pohyb vyskytující se na jedné či více částech těla. Lidé si ho často pletou s křečemi, tiky nebo svalovými záškuby. Ačkoliv může upozorňovat na některá závažná onemocnění, jako jsou Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza či mozková mrtvice, nemusí jít vždy o projev nějaké patologie.

Zcela fyziologicky se tento jev objevuje i u naprostých zdravých lidí – například vlivem prochladnutí, stresu či dehydratace. Je tedy důležité rozlišovat, kdy a jak se tremor projevuje. Mírný svalový třes, který se objeví jen nárazově, obvykle nepředstavuje problém. V některých případech se pak může objevit třes celého těla, zatímco jindy si pacienti stěžují specificky na:

 • třes rukou,
 • třes nohou,
 • třes trupu,
 • třes hlavy,
 • třes obličeje,
 • třes hlasivek. [1, 2, 3]

Co způsobuje třes?

Pokud se u vás občas objeví třes rukou v mladém věku, není potřeba hned běžet za lékařem. Prakticky kdykoliv během života se může objevit třes nebo chvění po určité zátěži. Často jde o:

 • třes rukou po alkoholu,
 • třes těla ze stresu,
 • třes po konzumaci velkého množství kofeinu,
 • třes při prochladnutí,
 • třes v důsledku užívání některých léků.

Tento typ třesu se označuje jako fyziologický tremor. Dané stavy jsou pochopitelně velice nepříjemné, ale velice rychle odezní. Způsobit je může i nedostatek spánku, hypoglykemie a nedostatek hořčíku. Chvění bývá v těchto případech viditelné hlavně na rukou a konečcích prstů, amplituda bývá nízká. Někteří pacienti pociťují vnitřní třes po probuzení, což často souvisí s nízkou hladinou krevního cukru a úzkostí. Běžný je také třes rukou ve stáří, který je do určité míry přirozený.

Při déletrvajícím a opakovaném tremoru s vysokou amplitudou už je ale na místě vyhledat lékaře. Může jít o projev některého ze závažných onemocnění a jiných patologických stavů:

Typy tremoru

Jednotlivé druhy třesu lze klasifikovat podle různých kritérií. Základní rozdělení se zabývá aktivačními podmínkami. Podle toho rozlišujeme:

 • klidový třes – tremor se objevuje pouze v klidové poloze dané části těla,
 • akční třes – objevuje se pouze při aktivní inervaci,
 • posturální třes – podstupeň akčního třesu, který se dostavuje při statické zátěži,
 • kinetický třes – akční třes dostavující se pouze při pohybech. [8, 9, 10]

Třes se často objevuje v souvislosti s dalšími příznaky. V těchto případech hovoříme o takzvaných syndromech třesu:

 • esenciální třes – nejčastější porucha hybnosti, jde o třes rukou a nohou, někdy se objevuje i třes hlavy a hlasu, přičemž třes je patrný hlavně při aktivitě a v klidové poloze ustupuje,
 • Parkinsonský třes – typický příznak Parkinsonovy choroby, jde o klidový třes postihující hlavně horní a dolní končetiny, objevit se může i v oblasti rtů a jazyka, ve spánku mizí,
 • intenční třes – je způsoben poškozením mozečku, což je část mozku zodpovídající za koordinaci pohybů, třes se dostavuje při pohybu,
 • Holmesův třes – vzácný druh tremoru související s výskytem lézí v mozku, objevuje se třeba v důsledku chronického alkoholismu či konzumace velkého množství léků,
 • dystonický třes – třes části těla postižené dystonií, syndrom je provázen dalšími motorickými poruchami,
 • psychogenní třes – vyskytuje se v souvislosti s psychologickou či psychiatrickou poruchou.

Esenciální tremor je zajímavý tím, že ustupuje po konzumaci alkoholu. U některých pacientů to může přispět k rozvoji alkoholismu. [11, 12, 13]

Diagnostika tremoru

Diagnostika a léčba třesu je v kompetenci neurologa. Při odběru anamnézy se lékaři zajímají o to, jak často se tremor objevuje a jaký má charakter. K vyloučení příčin souvisejících s onemocněním štítné žlázy, poškozením jater a podobně se doporučuje odebrat krev na vyšetření:

 • minerálů,
 • jaterních parametrů,
 • ledvinných parametrů,
 • glykémie,
 • hormonů štítné žlázy,
 • jiných biochemických parametrů.

Většinou se provádí i neurologická vyšetření, což zahrnuje CT, magnetickou rezonanci a EEG. [14, 15]

Neuropatie vzniká v důsledku úrazu, cukrovky i alkoholismu. V krajních případech může končit amputací končetiny
Přečtěte si také:

Neuropatie vzniká v důsledku úrazu, cukrovky i alkoholismu. V krajních případech může končit amputací končetiny

Léčba tremoru

Výrazný třes se většinou dostavuje v důsledku nějaké patologie. Lékaři se proto primárně zaměřují na odstranění této příčiny. V závislosti na typu a projevech třesu lze užívat nejrůznější léky, které dokážou nepříjemné chvění zmírnit. Patří sem:

 • beta-blokátory,
 • dopamin,
 • léčebné konopí. [16, 17]

Třes rukou u dětí

Epizody třesu se mohou objevit i u dětí. Někdy může jít o esenciální tremor, u kterého nebyly doposud objasněny přesné příčiny. Někteří rodiče si ovšem mohou třes plést s tiky. Tikové poruchy mívají přechodný charakter a většinou odezní do tří měsíců. Dítě se může chvět i proto, že má hlad, je mu zima, je ve stresu nebo trpí nedostatkem spánku.

Rodiče by měli zbystřit, pokud je třes doprovázen dalšími příznaky a má progresivní charakter. Zde už je třeba pomýšlet na vážnější příčiny, jako jsou poruchy mozku, hypertyreóza či selhání jater. [18, 19, 20]

Zdroje: movementdisorders.org, nih.gov, msdmanuals.com, aafp.org, apdaparkinson.org, clevelandclinicmeded.com, healthline.com, mayoclinic.org, webmd.com, verywellhealth.com, childrens.com, neurologiepropraxi.cz, solen.cz, stefajir.cz, parkinson-help.cz

Co je to tremor?
Tremor (třes) je mimovolní rytmický svalový pohyb, který může postihovat různé části těla. Nejčastěji se vyskytuje na horních končetinách, ale nezvyklé není ani postižení nohou, trupu, obličeje či hlasivek. Ačkoliv je určitá míra třesu běžná ve vyšším věku, není nic neobvyklého, že se občas chvěje i mladý člověk.
Jaké může mít třes těla příčiny?
Příčiny třesu nemusí být vždy závažné. Je zcela běžné, že člověk pociťuje vnitřní třes těla po určité zátěži v podobě silného stresu, nevyspání či prochladnutí. Silný či chronický tremor už ale poukazuje na vážnější onemocnění. Může jít o roztroušenou sklerózu, hypertyreózu, selhání jater, Parkinsonovu nemoc či traumatické poranění mozku. Tremor mohou vyvolat i některé léky, kofein či otrava rtutí.
Co může vyvolat třes u mladého člověka?
Vnitřní neklid a třes nemusí vždy souviset se závažnou nemocí. Takzvaný fyziologický třes se dostavuje po určité zátěži. Souviset může s prochladnutím, konzumací většího množství alkoholu a kofeinu, silným stresem či nedostatkem spánku. Třes se dostavuje i při užívání některých léků a jde o typický projev otravy rtutí.
Mirek Sedlák (neregistrovaný)

Hezký den, děkuji za rozsáhlý článek o třesu.
Zajímavým doplněním by bylo zmínit metodu TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises), která využívá přirozený reflex třesu těla k uvolnění hluboce uloženého napětí a stresu.

Tato metoda, vyvinutá Dr. Davidem Bercelim, může být užitečným nástrojem nejen pro lidi trpící stresem, ale také pro ty, kteří mají třes z jiných příčin. TRE se zaměřuje na přirozenou schopnost těla se uzdravit a uvolnit stres prostřednictvím jednoduchých cviků.

 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?