Ptačí hrudník způsobuje, že hrudní kost pacientů vyčnívá dopředu. Kdy je léčba nezbytná?

Pectus carinatum patří mezi deformity hrudníku. Zdroj: Shutterstock.com

Ptačí hrudník neboli pectus carinatum je deformita hrudníku, která častěji postihuje chlapce než dívky. U pacientů dochází k abnormálnímu růstu chrupavek, jejich hrudní kost poté vyčnívá dopředu a samotný hrudník je ze stran zploštělý. To může postiženým následně způsobit i nepříjemné zdravotní komplikace, jako je astma či skolióza.

Co je pectus carinatum?

Pectus carinatum, také označovaný jako ptačí hrudník, je geneticky daná deformita hrudníku. Ten bývá ze stran zploštěný, zatímco hrudní kost hřebenovitě prominuje směrem dopředu. Tato porucha častěji trápí chlapce než dívky a podle statistik se objevuje asi u jednoho člověka ze čtyř set. Je tedy vzácnější než pectus excavatum, což se označuje jako vpáčený hrudník.

Největší skupinu pacientů, které trápí ptačí hrudník, obvykle představují chlapci ve věku od 11 do 14 let, u nichž dochází k rychlému růstu a vývoji. Také se ale může objevit u novorozenců, kdy je přední strana hrudníku mírně zaoblená. Jakmile však malý pacient povyroste, vyčnívající hrudní kost bývá postupem času mnohem výraznější.

Příčiny onemocnění

Vznik ptačího hrudníku je podle lékařů obvykle dán geneticky, takže dochází k abnormálnímu růstu chrupavek a nesprávnému vývoji hrudní kosti. Kvůli deformitě pak navíc mohou být utlačovány i některé orgány, jako jsou plíce a srdce, což narušuje jejich správné fungování. Zhruba v 25 % případů se tento stav objeví i u některého z dalších členů rodiny.

U dětí může být pectus carinatum způsoben i nedostatkem vitamínu D v důsledku ukládání nemineralizovaného osteoidu. Existují však i případy, kdy se ptačí hrudník u pacientů objevil po otevřené operaci srdce nebo v důsledku špatně kontrolovaného bronchiálního astmatu.

Ptačí hrudník může mít souvislost také s jinými poruchami. Zvýšený výskyt tohoto onemocnění lékaři zaznamenali u pacientů, kteří trpí některou vrozenou chromozomální poruchou, jako je například Turnerův syndrom, nebo vrozenou poruchou pojivové tkáně, kam se řadí třeba Marfanův syndrom či Ehlers-Danlosův syndrom.

Jaké má ptačí hrudník příznaky?

U pacientů s pectus carinatum dochází k abnormálnímu růstu chrupavek, které spojují hrudní kost s jednotlivými žebry. To také později způsobí vychýlení hrudní kosti směrem dopředu. Výsledkem je výrazně deformovaný hrudník, který svým tvarem může připomínat hruď ptáků, díky čemuž tato vada získala své jméno.

Postižené mohou trápit nepříjemné dechové obtíže, jelikož musí častěji a výrazněji zapojovat pomocné dýchací svaly. Při náročnějších fyzických aktivitách mohou mít proto s dechem problémy, zároveň se i snáze unaví a ve zvýšené míře se u nich vyskytuje také astma. Během puberty se vzhled hrudníku chlapců i děvčat dále vyvíjí a projevy této vady se tedy časem mohou zmírnit, ale i zhoršit.

Zatímco lehké případy mohou být téměř bezpříznakové, u některých dětí s ptačím hrudníkem může dojít také k rozvoji skoliózy. Neobvyklé nejsou ani další komplikace, kam patří například poruchy pojivových tkání, prolaps mitrální chlopně, artritida či rozedma plic.

Jelikož se jedná o výraznou deformitu, která je u pacientů patrná na první pohled, může mít ptačí hrudník kromě fyziologických důsledků také významný psychologický dopad, a to hlavně u dospívajících lidí. Postižení tak často trpí ztrátou sebevědomí, což může narušit jejich sociální vztahy a způsobit jim deprese.

Diagnostika

Někdy je deformita hrudníku viditelná hned po narození, jindy se výrazněji projeví až během puberty. Aby se diagnóza pectus carinatum potvrdila, kromě fyzikálního vyšetření lékaři provádějí rentgen hrudníku a záznam EKG. Vhodná je také echokardiografie, pomocí které je možné zhodnotit srdeční funkce pacienta a vyloučit přítomnost chlopenních vad.

Léčba ptačího hrudníku

Pokud jde o léčbu ptačího hrudníku, ta je vždy individuální. Méně závažné případy, které se lékařům podaří diagnostikovat již v průběhu dětství, se obvykle korigují pomocí speciálního korzetu nebo hrudní ortézy, které postižení nosí na hrudníku. Ty na něj neustále působí lehkým tlakem, a tím také postupně mění jeho tvar.

Pokud se jedná pouze o kosmetický problém, pomoci může také rehabilitace a vhodné cvičení. Závažnější formy ptačího hrudníku, které pacientům způsobují výrazné zdravotní komplikace, je nutné řešit prostřednictvím chirurgického zákroku. Mezi nejběžnější operace patří Ravitchova metoda a reverzní Nussova technika.

Zdroje: wikipedia.org, stefajir.cz, cs.medlicker.com

Ptačí hrudník způsobuje, že hrudní kost pacientů vyčnívá dopředu. Kdy je léčba nezbytná?
4 (80%) 2 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top