Bradykardie označuje sníženou srdeční frekvenci. Léčba závisí na její příčině

25. 9. 2023 7:30
přidejte názor
Autor: Depositphotos

Máte pocit, že je váš tep při zvýšené tělesné námaze příliš pomalý? Tento stav se odborně označuje jako bradykardie, přičemž u trénovaných sportovců může být normální, ale jindy bývá důsledkem závažnějších zdravotních potíží. Obvykle se pojí s celkovou únavou, motáním hlavy nebo dušností, někdy však může dokonce ohrozit pacienta na životě.

Co se dozvíte v článku
 1. Co je bradykardie?
 2. Měření tepové frekvence
 3. Jaké má bradykardie příčiny?
 4. Rizikové faktory
 5. Jaké má bradykardie příznaky?
 6. Diagnostika
 7. Léčba bradykardie
 8. Možnosti prevence

Co je bradykardie?

Bradykardie představuje zpomalení srdeční frekvence pod fyziologickou mez, která se u dospělých pacientů pohybuje kolem 60 tepů za minutu. Běžně k tomu dochází ve spánku, ve stavu duševní a tělesné relaxace nebo také u trénovaných sportovců. Někdy se však jedná o chorobný stav, který je nutné co nejrychleji řešit. Opakem bradykardie je pak tachykardie neboli zvýšená tepová frekvence.

O bradykardii většinou hovoříme až v momentě, kdy je aktuální tepová frekvence pacienta nižší, než je typické pro jeho věkovou a výkonnostní kategorii. Za patologickou přitom lékaři bradykardii považují ve chvíli, kdy je neúměrná situaci, ve které se člověk nachází. To se stává hlavně při jakékoliv zátěži, která má běžně na svědomí zvýšení srdeční frekvence.

Nebezpečí patologické bradykardie spočívá v tom, že pokud se u člověka tepová frekvence při fyzické zátěži nezvýší, jeho tělo pak funguje na takzvaný kyslíkový dluh. Je to fáze intenzivní námahy, kdy svaly získávají energii anaerobní glykolýzou a hromadí se zplodiny metabolismu. Následně při odpočinku tělo spotřebovává více kyslíku, který je potřebný pro dokončení metabolických dějů a obnovu energie. Nedostatečné dýchání vlivem bradykardie ovšem může způsobit kolaps a bezvědomí. [1, 2, 34]

Měření tepové frekvence

Normální tepová frekvence je značně individuální, ale u dospělého člověka se běžně pohybuje v rozmezí 60–90 tepů za minutu. Za bradykardii u dospělého muže pak bývá považována tepová frekvence nižší než 60 tepů za minutu, přičemž u žen je to méně než 65 tepů za minutu. O tachykardii naopak hovoříme ve chvíli, kdy tepová frekvence v klidu přesáhne 90–100 tepů za minutu.

Tepovou frekvenci je možné změřit na některých tepnách, tedy hlavně na krku, v tříslech nebo na zápěstí. V ideálním případě byste to měli dělat v klidovém stavu, takže ne ihned po cvičení, po nějaké větší fyzické námaze nebo po probuzení. Také se doporučuje u toho pohodlně a uvolněně sedět. Nejprve zkuste nahmatat puls na zápěstí, a teprve když to nepůjde, zvolte tepnu na krku.

Výsledek měření je samozřejmě orientační, protože tepová frekvence bývá individuální (záleží zde například na věku pacienta a na jeho výkonnosti, ale svou roli zde mohou sehrát i další faktory). Proto se doporučuje měření několikrát zopakovat, a teprve pokud budou hodnoty pravidelně nižší než 60 tepů za minutu a případně zaznamenáte i další potíže, konzultujte situaci s lékařem.

Kromě toho byste měli vždy brát v potaz, že děti a mladí lidé mívají běžně rychlejší tepovou frekvenci než dospělí pacienti. Například u novorozence, který typicky vykazuje 100–180 tepů za minutu, tedy nízký tep může být jasným signálem, že je něco v nepořádku, a proto se doporučuje vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. [5, 6, 7, 89]

Jaké má bradykardie příčiny?

Bradykardie patří mezi srdeční arytmie (abnormální srdeční rytmy), jelikož představuje pokles tepové frekvence pod fyziologickou mez. Ačkoliv může být u některých lidí nižší tepová frekvence považována za normální, existuje také spousta různých patologických stavů, které mají bradykardii na svědomí. Sem patří konkrétně různé srdeční potíže, záněty, poranění nebo jiné zdravotní problémy.

Nemoc chorého sinu (sick sinus syndrom neboli SSS) – jedná se o onemocnění, které postihuje hlavně starší pacienty. Konkrétně přitom jde o narušení funkce SA uzlu (sinoatriálního uzlu), který je součástí převodního srdečního systému. Na tomto místě normálně vznikají elektrické vzruchy, které se pak převodním systémem šíří ze síní do komor a způsobují koordinované stahy srdeční svaloviny. Pokud člověk trpí nemocí chorého sinu, SA uzel funguje špatně a výsledkem je bradykardie, která se často střídá s rychlou fibrilací síní.

Vyřazení převodního systému srdečního – pokud je zcela vyřazen sinoatriální uzel a převodní systém v oblasti síně, srdce se tomu musí přizpůsobit. Proto pak začne vytvářet elektrické signály na přechodu srdeční síně v srdeční komoru nebo přímo v oblasti komor. Na těchto místech však nemohou vznikat vzruchy v dostatečné frekvenci, takže se srdeční rytmus snižuje klidně až na 40 tepů za minutu. Podobné to pak může být také u některých atrioventrikulárních blokád, které způsobí, že rytmus stahování síní bude zcela odlišný od rytmu stahování komor. Důsledkem pak může být kromě bradykardie také zástava srdce a úmrtí pacienta.

Jiné srdeční potíže – sem patří především zánět vnitřní srdeční výstelky (endokarditida), dále zánět samotného srdečního svalu (myokarditida) a také zánět osrdečníku (perikarditida). Na vině ovšem může být také infarkt myokardu, syndrom dlouhého QT intervalu nebo ischemická choroba srdeční.

Výkyvy iontů – bradykardie může být způsobena také zvýšenou koncentrací draslíku, což se odborně označuje jako hyperkalémie. Problematický ovšem může být i nedostatek vápníku nebo hořčíku.

Jak snížit vysoký krevní tlak? Základem jsou léky a změna životního stylu
Přečtěte si také:

Jak snížit vysoký krevní tlak? Základem jsou léky a změna životního stylu

Snížená funkce štítné žlázy – za zpomalení tepové frekvence může být zodpovědná také hypotyreóza, kdy štítná žláza nevytváří dostatečné množství hormonů, což zpomaluje všechny děje v pacientově organismu. To se pojí třeba se zvýšeným krevním tlakem, celkovou únavou, neprůchodností střev a dalšími nepříjemnými zdravotními problémy.

Užívání některých léků – původcem bradykardie mohou být i některé léky, které zpomalují srdeční činnost. Sem patří především medikamenty ze skupiny beta-blokátorů, které se předepisují pacientům trpícím různými srdečními chorobami. Riziko nežádoucích účinků se pak zvyšuje hlavně v kombinaci s léky ze skupiny blokátorů kalciových kanálů, ale bradykardii mohou způsobit i některá antiarytmika. Nebezpečná je například otrava digoxinem.

Hypoxie – tímto termínem se označuje situace, kdy tělo nemá dostatek kyslíku, což může způsobit také zpomalení tepové frekvence. Jedná se o akutní stav, k němuž dochází například při dušení (vlivem vdechnutí nějakého tělesa nebo třeba když se člověk topí). Na vině však mohou být i astmatické záchvaty nebo chronická onemocnění, jako je chronická obstrukční plicní nemoc či rozedma plic.

Další možné příčiny:

Sinusová bradykardie

Jedná se o odchylku od normálního srdečního rytmu, kdy je srdeční frekvence zpomalená pod 60 tepů za minutu, přičemž srdeční rytmus vychází ze sinoatriálního uzlu. Sinusový srdeční rytmus prakticky znamená, že vaše srdce bije pravidelně a normálně, takže sinusová bradykardie představuje jakousi benigní arytmii. Ačkoliv je tedy tepová frekvence pomalejší než u ostatních, není to škodlivé. [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]

Rizikové faktory

Bradykardie bývá mnohdy spojená s poškozením srdeční tkáně vlivem nějakého typu kardiálního onemocnění. Cokoli, co u člověka zvyšuje riziko srdečních problémů, také podporuje vznik bradykardie. Mezi tyto rizikové faktory patří například:

Jaké má bradykardie příznaky?

Tepová frekvence se typicky mění podle stupně tělesné aktivity. Při jakékoliv výraznější fyzické námaze srdce pumpuje rychleji a silněji, což samozřejmě souvisí s nárůstem tepové frekvence. Při odpočinku nebo třeba během spánku naopak bývá nižší, což platí také u starších pacientů nebo třeba u trénovaných sportovců (ti mohou mít tepovou frekvenci o dost nižší než 60 tepů za minutu).

Výrazná bradykardie může způsobit pokles srdečního výdeje, což znamená, že se do těla dostává menší množství okysličené krve. Z toho důvodu mohou pacienti pociťovat řadu nepříjemných zdravotních problémů, kam patří například závratě, celková únava nebo dušnost. Kromě toho se snižuje také krevní tlak a v závažnějších případech může člověk upadnout do bezvědomí.

Běžné příznaky bradykardie:

Samozřejmě vždy záleží na tom, co má bradykardii v konkrétním případě na svědomí. Pokud je na vině akutní onemocnění nebo nějaká závažnější choroba, kromě výše popsaných obtíží se mohou objevit i další nepříjemné projevy. Patří sem především:

Diagnostika

Lékaře byste měli okamžitě vyhledat v případě, kdy se nízká tepová frekvence pojí také s dalšími zdravotními problémy, jako je například bolest na hrudi, pocit na omdlení nebo dokonce přechodná ztráta vědomí. To samé pak platí také při podezření na bradykardii u malých dětí, jejichž tepová frekvence je běžně vyšší než u dospělých, a výraznější pokles je proto velmi nebezpečný.

Pokud má člověk jakékoliv pochybnosti ohledně své tepové frekvence (možná bradykardie či tachykardie), měl by raději vyhledat lékaře a podstoupit doporučená vyšetření. Na základě výsledků pak lékař stanoví, zda se skutečně jedná o problém, který je nutné neprodleně řešit, nebo jestli je to v daném případě normální stav.

Tepová frekvence se s věkem snižuje, takže starší lidé bývají k bradykardii typicky náchylnější a mohou ji pociťovat častěji. V každém případě se však doporučuje pro jistotu vyhledat lékaře, ať už se jedná o člověka mladšího, nebo jde o seniora. To samé pak samozřejmě platí v případě občasných epizod bradykardie. Pouze lékař je totiž schopný zhodnotit, zda je situace vážná.

Doktora budou zajímat veškeré zdravotní potíže, s nimiž se člověk potýká, ale i užívané léky nebo třeba úrazy, k nimž v poslední době došlo. Následně zkontroluje puls a poslechne si hrudník fonendoskopem, kdy v případě bradykardie zaznamená pomalou srdeční akci. Obecně pak slouží pro potvrzení bradykardie EKG (elektrokardiogram), ale provádí se také:

 • námahové EKG,
 • Holterovské monitorování,
 • TILT test (polohový test),
 • elektrofyziologické vyšetření (EFV),
 • vyšetření funkce štítné žlázy,
 • spánková diagnostika.

Hlavním vyšetřením je v tomto případě samozřejmě klasické EKG, které měří elektrickou aktivitu srdce. Provádí se obvykle tak, že se na hruď (nebo případně na ruce a na nohy) pacienta umístí elektrody, které převádí informace o srdeční aktivitě do počítače či na papír. Díky tomuto vyšetření tedy lékař jasně pozná, zda srdce bije příliš pomalu, nebo naopak příliš rychle. [27, 28, 29, 30, 31, 32]

Léčba bradykardie

Zatímco u některých pacientů bývá bradykardie vážná a je nutné ji co nejrychleji řešit, jiní mají tepovou frekvenci sníženou pouze mírně. V takovém případě jim nemusí způsobovat žádné potíže, takže tento stav většinou vůbec nevnímají. Není-li bradykardie způsobená žádným jiným základním onemocněním, nemusí signalizovat nic vážného a často není nutné ihned zahajovat léčbu.

Pokud ovšem bradykardii doprovází další nepříjemné potíže nebo je na vině závažnější zdravotní problém, je samozřejmě nutné situaci urychleně řešit. Jaká je u bradykardie léčba, ovšem vždy závisí na tom, co tento stav u pacienta vyvolalo. V akutním případě se například intravenózně podávají léky zrychlující srdeční činnost, jako je Adrenalin nebo Atropin, ale jejich efekt je pouze krátkodobý.

Jsou-li na vině léky, doktor pravděpodobně doporučí nižší dávkování nebo jejich úplné vysazení (případně výměnu za jiné). Snížená funkce štítné žlázy se pak léčí prostřednictvím vhodných medikamentů, které pomohou dodat do pacientova organismu potřebné hormony. Kromě toho samozřejmě může pomoci také změna životního stylu, konkrétně zanechání kouření, zdravá strava nebo pravidelný pohyb.

Trápí vás bradykardie?

Jestliže pacienta trápí bradykardie a její léčba medikamenty není úspěšná, je možné provést elektrickou kardioverzi. Jde o akutní zákrok používaný k přerušení srdečních arytmií, kdy lékař používá defibrilátor a působí na srdce elektrickým výbojem. Prostřednictvím tohoto šoku by pak mělo srdce naskočit na svůj normální rytmus.

Pokud je za bradykardii zodpovědné poškození převodního systému srdečního, pravděpodobně bude nutné implantovat pacientovi kardiostimulátor. Ten se operativně umístí do podkoží, zatímco jeho elektrody budou zasahovat přímo k srdci. S jejich pomocí pak bude vysílat elektrické impulzy, díky čemuž budou srdeční stahy pravidelné a budou následovat v požadované frekvenci.

Další možností léčby je ablace, což je chirurgický zákrok, při němž dojde k poškození nebo odstranění drobné oblasti v srdeční předsíni, kde mohou vznikat abnormální elektrické signály. Tím je možné dosáhnout opět normálního srdečního rytmu. Daná operace se přitom provádí pomocí ohebných katetrů, které se zavádějí do cév a poté do srdečních dutin. Vybraná tkáň se pak ničí teplem (radiofrekvenční energie), nebo naopak prostřednictvím chladu (kryoenergie). [33, 34, 35, 36, 37, 38]

Přírodní léčba bradykardie

Někteří lidé také hledají různé přírodní způsoby, jak léčit pomalý tep (bradykardii). Pokud vás tento problém trápí, vždy se doporučuje konzultovat situaci se svým ošetřujícím lékařem. Jedná-li se o mírný problém, který není nutné řešit prostřednictvím léků nebo operace, dbejte hlavně na dodržování zdravého životního stylu. Kromě toho můžete vyzkoušet třeba nálev z řebříčku, směs medu, citronu a česneku nebo užívání koenzymu Q10 a hořčíku. [39, 40, 41]

Možnosti prevence

Pokud jde o to, jak předcházet bradykardii, důležité je především užívat veškeré léky podle pokynů ošetřujícího lékaře a zároveň chodit na pravidelné kontroly, jestliže trpíte nějakým onemocněním, které to vyžaduje. Kromě toho se doporučuje dodržovat následující preventivní opatření, která snižují riziko vzniku srdeční choroby:

 • pravidelně cvičte,
 • jezte pestrou a zdravou stravu,
 • udržujte si zdravou tělesnou váhu,
 • snažte se mít pod kontrolou krevní tlak a cholesterol,
 • žádné onemocnění nepřecházejte,
 • vyhněte se kouření,
 • konzumujte alkohol s mírou,
 • neužívejte žádné nelegální drogy,
 • pracujte na optimálním zvládání stresu. [42, 43, 44, 45]

Zdroje: stefajir.cz, cs.medlicker.com, ordinace.cz, priznaky.vitalion.cz, rehabilitace.info, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, healthdirect.gov.au, heart.org, healthline.com, medicalnewstoday.com, wikiskripta.eu, verywellhealth.com

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?