Poruchy příjmu potravy

Autorka článku popisuje nejčastější poruchy příjmu potravy, mezi něž patří mentální anorexie, pro kterou je typická neúprosná snaha o štíhlost, a mentální bulimie charakteristická opakovanými epizodami přejídání. Upozorňuje také na rizika poruch příjmu potravy během těhotenství. Klíčová slova: mentální anorexie, mentální bulimie, výživa, sexuální dysfunkce, těhotenství

Poruchy příjmu potravy

SUMMARY
The author of the article describes the most common eating disorders, including mental anorexia which is typical for its relentless effort to be slim and mental bulimia characterized by repeated episodes of binge eating. The author also addresses the risks of the eating disorders during pregnancy. Key words: mental anorexia, mental bulimia, nutrition, sexual dysfunction, pregnancy

Poruchy příjmu potravy se vyskytují častěji u žen (90 %), a to ve věku 12–25 let. Jde o onemocnění typické pro západní kulturu. Vliv na jeho vznik mají medicínské, stravovací a sociální aspekty. Léčba vyžaduje multidisciplinární přístup. U tohoto onemocnění je významná nemocnost a úmrtnost.

Na vzniku poruch příjmu potravy (PPP) se podílejí biologické faktory (vyšší výskyt u jednovaječných dvojčat, familiární výskyt), pubertální změny (dítě neakceptuje nárůst tukové hmoty, nesouhlas se somatosexuálním vývojem, nedostatek rodičovské péče, sexuální zneužití), osobnostní předpoklady (ambiciózní perfekcionisté, nízká sebedůvěra, vysoká sebekritičnost), mediální vliv (kult štíhlého těla, mýtus „štíhlost znamená úspěšný život“).

Diagnostika se opírá o subjektivní příznaky:

* nespecifické – bolesti břicha, zácpa, plynatost, únavnost, ztráta energie, zimomřivost, odpor k debatě o jídle, váze a postavě,
* specifické – váhový úbytek, redukce svalstva, absence menses, poruchy potence, omdlévání, otoky, zvětšení příušní žlázy.
PPP je označení pro poměrně široký okruh různých patologických způsobů zacházení s jídlem, s čímž jdou ruku v ruce změny osobnosti i vztahů takto nemocného člověka. V první řadě je při diagnostikování třeba odlišit psychogenní poruchy příjmu potravy od onemocnění zažívacího traktu a jiných. K výše zmíněným symptomům se přidávají poruchy spánku, nálady (deprese), únava, postupná ztráta zájmu o vrstevníky a často výrazný nárůst konfliktů v rodině. Anorexií trpí asi 1 % dospělých dívek, nástup onemocnění je ve věku 13–20 let; bulimií trpí asi 5–15 % studentek středních a vysokých škol, nástup se datuje mezi 16. a 20. rokem. Poměr mužů a žen trpících poruchou příjmu potravy je v běžné populaci asi 1:10.

U těchto dívek lze přes mnohé rozdíly nalézt některé společné povahové rysy. Do doby, než začaly doma konflikty kvůli jídlu, to jsou hodné dcery, nadprůměrně inteligentní, dobře se učí. Mají sklon k perfekcionismu, často milují pohyb, a bývají proto aktivními sportovkyněmi či tanečnicemi. Jsou dosti kritické ke svému okolí, hodně se kontrolují, nevyjadřují příliš své pocity. Tento popis samozřejmě nijak nevymezuje samotné onemocnění, ale pro tyto dívky bývá příznačný. Touha být něčím výjimečná, perfekcionistická povaha a silná vůle mohou být darem i prokletím – člověk s těmito vlastnostmi může naplno využít svých vloh a možností, a může tak uskutečňovat svá přání a sny. Může si ale také během několika let pod vlivem anorexie či bulimie zničit život.

Mentální anorexie

Mentální anorexie (MA) je porucha charakterizovaná úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. Nemocní neodmítají jídlo z důvodu nechutenství, ale proto, že nechtějí jíst, i když to vždy popírají a uvádějí jiné důvody, např. nemohu. Nechutenství nebo oslabení chuti k jídlu je většinou důsledkem hladovění.

Tabulka: Možné komplikace v průběhu těhotenství a během porodu u žen
trpících PPP

Podvýživa i mírná vyhublost může způsobovat různě závažné zdravotní komplikace. Objevuje se zvýšená citlivost na chlad, zácpa, chudokrevnost, pocity nevolnosti, osteoporóza, srdeční a další, mnohdy velmi závažné, obtíže. Nedostatek živin poškozuje játra, objevuje se nespavost i různé psychické problémy. Nemocní nesou poměrně těžce vypadávání vlasů, výrazné zhoršení pleti a růst ochlupení po těle. Nebezpečí podvýživy a dehydratace výrazně vzrůstá s klesajícím věkem a tělesnou hmotností, u dětí se může zpomalit růst a opozdit puberta, onemocnění může skončit i smrtí. Asi třetina anorektiček se časem začne přejídat a některé i zvracet. U žen se objevuje amenorea způsobená endokrinní poruchou. U mužů způsobuje endokrinní porucha ztrátu sexuálního zájmu a potence, objevuje se hypogonadismus (snížení činnosti pohlavního systému). BMI je nižší než 19 (normální BMI je 19–25).

Rozlišujeme dva typy MA:

* nebulimická (restriktivní) – příjem potravy je nízký, nedochází k záchvatům přejídání,
* bulimická (purgativní) – příjem potravy je nízký, ale dochází k opakovaným záchvatům přejídání.

Mezi příčiny MA patří nejistota spojená se změnami v dospívání a v rodině, osobní zájmy, ale i nešťastná náhoda. Strach z tloušťky je většinou psychického rázu – některé dívky se chtějí přizpůsobit modelkám. V podstatě neexistuje žádná specifická příčina, jejíž odstranění by vedlo k vyléčení. Léčba spočívá ve změně stravování. Vyléčit vždy znamená začít jinak, přibrat na tělesnou hmotnost přiměřenou věku a tělesné výšce. Nemocný se ale musí chtít vyléčit. Prvním krokem je přestat odkládat řešení, postupně rozšířit svůj jídelníček a zvýšit energetický příjem, strava musí být dostatečná a výživná. Zpravidla je třeba vyhledat odborného lékaře. V akutní fázi onemocnění je nutná hospitalizace. Důležité je dokázat přijmout pomoc rodiny a kamarádů, často také pomáhá seznámit se s lidmi, kteří touto nemocí prošli, a poslechnout si jejich příběhy a rady.

Mentální bulimie

Pro mentální bulimii (MB) jsou typické opakující se záchvaty přejídání (důvodem přejídání bývá hlad, někdy též označovaný jako „vlčí hlad“, a zvyk) a přehnaná kontrola tělesné hmotnosti. MB trpí každá 20. dívka v ČR. Příčinou vzniku této poruchy může být sklon k nadváze, nerovnoměrné rozložení tělesného tuku, nepříznivá životní situace, problémy v rodině a další. Rodina ženy trpící MB si může všimnout mizení jídla, nacházet projímadla a známky zvracení. Nemocné bývají přecitlivělé, podrážděné, mívají výkyvy nálad. Objevuje se citlivost na chlad, unavenost, oslabený krevní oběh, osteoporóza, plynatost, pocity nevolnosti, zácpa, průjem. Nadměrná konzumace sladkostí v kombinaci s nevhodným jídelníčkem vedou k hypoglykemii. Zvracení, které si bulimičky vyvolávají nejčastěji prstem nebo nějakým předmětem, může vést k podráždění, ale také k poranění jícnu a krku. Může dojít ke spolknutí předmětu, zanesení infekce či prasknutí jícnu. V důsledku zvracení často otékají podčelistní slinné žlázy a dochází také k rozvratu metabolismu (narušení rovnováhy tekutin a solí, které zatěžuje srdce a ledviny). Nízká hladina draslíku způsobená opakovaným zvracením vyvolává nepravidelnosti srdečního rytmu.

Neuspokojivý jídelníček a s ním spojený hlad nebo chuť se přejíst na sebe vážou stále větší pozornost, což zasahuje do každodenního života nemocné. Myšlenky na jídlo, nutkání k přejídání a neschopnost dosáhnout nemožného navozují pocity viny, selhání a deprese, které se přenášejí i do jiných oblastí života. Objevují se fyzické problémy, postupně ubývá energie a zájem o jiné věci než jídlo a tělesný vzhled. Stupňují se apatie, pocity viny a společenské problémy. Depresivní příznaky jsou spojeny s obavami o vzhled postavy, tělesnou hmotnost a příjem potravy. Bulimičky se nenávidí, mezi jejich pocity převládá sebelítost. Onemocnění má vliv i na vztahy s ostatními lidmi. Nemocní MB vždy potřebují odbornou pomoc, a to psychologa a psychiatra. V mnoha případech je nutná hospitalizace a stabilizace stavu.

Sexualita a plodnost u nemocných s PPP

U nemocných s PPP se často objevují poruchy sexuální touhy a také různé sexuální dysfunkce. U anorektiček se objevuje snížený zájem o sex, naopak bulimičky bývají sexuálně zkušenější (orgasmu však dosáhnou snadněji při masturbaci než při pohlavním styku). U MA se objevují poruchy menstruace, které jsou spojeny s dysfunkcí hypotalamu. Pro amenoreu se hledají různá vysvětlení, např. ztráta tělesné hmotnosti, ale mechanismus jejího vzniku je nejasný. Menstruace se opět objevuje, pokud je BMI trvale vyšší než 19. U mentální bulimie se amenorea objevuje méně, zřejmě i z toho důvodu, že váha se většinou pohybuje v normě. V průběhu nemoci jsou anorektičky neplodné, stejně tak většina bulimiček.


O autorovi: Julie Gajdácsová, interní oddělení, Nemocnice Ostrov interní oddělení, Nemocnice Ostrov (Jujik. Karolinka@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!