Příznaky a léčba plicní chlamydie

Plicní chlamydie příznaky a léčba

Plicní chlamydie je zákeřné onemocnění způsobené bakterií Chlamydia pneumoniae, která žije uvnitř buněk. Kromě atypického zápalu plic způsobuje i další nejen respirační onemocnění. Existují náznaky periodicity výskytu onemocnění v populaci, nicméně počet onemocnění v průběhu posledních let neustále stoupá.

V humánní medicíně se zabýváme především dvěma druhy chlamydií: Chlamydia trachomatis a Chlamydia pneumoniae, které jsou lidskými patogeny.

Chlamydia trachomatis (CTR) je nejčastějším sexuálně přenášeným bakteriálním patogenem na světě a je původcem pohlavních chorob.

Chlamydia pneumoniae

Bakterie Chlamydia pneumoniae (CPN) jsou původcem plicní chlamydie a jsou specifické v tom, že vegetují a množí se uvnitř buněk dýchacích cest. U většiny lidí přežívají v latentní formě a čekají na správnou chvíli, kdy na organismus zaútočit. Nejčastěji se tak děje v období, kdy je organismus oslabený.

Jelikož si bakterie neumí samy vyprodukovat energii, tahají ji ze samotných buněk nemocného jedince. Bakterie jsou buď samotnou buňkou vyloučeny, nebo se množí tak dlouho, dokud buňka nepraskne a bakterie se tak dostanou dále do organismu.

Cesta přenosu plicní chlamydie je buď kapénkovou infekcí při kýchání, prskání či kašlání za pomoci jemných kapének slin, nosního sekretu či chrchlů, nebo přímým přenosem. Inkubační doba nemoci činí 1-3 týdny.

 Příznaky a projevy chlamydie

Plicní chlamydie je onemocnění, které je většinou bezpříznakové, tedy nijak se neprojevující. Když se ale onemocnění projeví, objeví se u nemocného tyto příznaky:

  • Dráždivý kašel
  • Kýchání
  • Zimnice
  • Pocení
  • Bolest hlavy
  • Únava
  • Tlak v oblasti průdušek a plic

Chlamydia pneumoniae je ze všech druhů chlamydií v lidské populaci nejrozšířenější a způsobuje v prvotní fázi kromě atypické pneumonie – zápalu plic (jak název sám napovídá) i onemocnění jako je:

V pokročilé fázi, kdy je bakterie plicní chlamydie roznesena do celého těla a může tedy napadnou mnoho dalších tkání, hrozí nebezpečí vzniku závažných onemocnění jako je: astma, artritida, Alzheimerova choroba, sinusitida, a další.

Léčba plicní chlamydie

Nebezpečí této nemoci tkví v jejím nesnadném diagnostikování kvůli podobnosti s jinými infekcemi (chřipka, angína, zánět průdušek) a asymptomatickým a atypickým příznakům. Většinou až poté, co se vyvrátí možnosti výskytu všech podobných nemocí, se lékař uchýlí k vyšetření krve, kde se rozpozná větší výskyt chlamydií v krvi.

Zahájí se léčba antibiotiky obvykle ze skupiny makrolidů a tetracyklinů. Léčba se může podpořit volně dostupnými prostředky jako Chlamydil a Chlamydil Extra, který blahodárně působí na obranyschopnost organismu a slouží jako očistná kúra od širokého spektra bakterií a virů v lidském organismu. V 95 % případů dochází k úspěšnému uzdravení pacienta. U zbylých 5 % procent se léčba táhne delší dobu.

Rizika neléčení plicní chlamydie

Rizika neléčení nemoci jsou velká. Příznaky nemoci se zhoršují, nakažený trpí bolestmi a vyčerpaností. Infekce postupně napadá i vnitřní orgány a svaly.

Pacient je pro své okolí velice nakažlivý, a pokud se infekcí nakazí dítě nebo starší osoba se slabším imunitním systémem, můžou být ohroženi na životě. Při zanesení infekce do oka, může dojít až k oslepnutí.

 Výskyt bakterie v populaci

Z dostupných výsledků zkoumání se zdá, že původce plicní chlamydie není v populaci pořád přítomen. Existují náznaky určité periodicity výskytu – každé 2-3 roky se zaznamenává vyšší výskyt nakažených.

Příznaky a léčba plicní chlamydie
5 (100%) 1 vote

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top